Exploatarea de la mina Lupeni – pe propria rãspundere

Exploatarea cãrbunelui de la mina Lupeni se desfãsoarã, dupã data de 30 septembrie 2017, pe propria rãspundere. A cui? A statului român si a celor care au solicitat prelungirea activitãtii la unitatea minierã fãrã a avea un rãspuns ferm din partea Comisiei Europene. Doi oameni au murit pe rãspunderea statului român.
Comisia Europeanã: Productia de la mina Lupeni opritã la 30 septembrie 2017

Documentul oficial al Comisiei Europene aratã clar cã productia de cãrbune de la mina Lupeni trebuia opritã la data de 30 septembrie 2017.
“Încetarea permanentã a datelor de productie a cãrbunelui în cele douã mine sunt: mina Lonea: 31 decembrie 2018; mina Lupeni – 30 septembrie 2017” – traducere cazul SA.43414 Închiderea unor mine de cãrbune în România.
Cazul SA.43414 Închiderea unor mine de cãrbune în România face referire la închiderea celor douã exploatãri miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Este decizia din data de 24.11.2016, iar textul oficial al Comisiei Europene a fost publicat în data de 21.04.2017 pe site-ul CE.
Specialisti: Pui în aplicare ce ai
Specialistii din domeniu sustin cã statul român, Complexul Energetic Hunedoara ar fi trebuit sã punã în aplicare ce au, pânã la o nouã decizie a CE. Abia dupã ce Comisia Europeanã îsi dãdea, oficial, acceptul privind prelungirea exploatãrii, se putea realiza din nou extractia cãrbunelui. Existã însã o conventie semnatã de sindicate care prevede prelungirea activitãtii de exploatare la mina Lupeni pânã în anul 2018. Memorandumul privind prelungirea activitãtii nu a fost aprobat în sedintã de Guvern. Ministrul Energiei, Toma Petcu spune cã nici nu este nevoie.
”Nu era nevoie de un Memorandum ca sã se prelungeascã activitatea, pentru cã memorandumul initial prevedea perioada de întrerupere a exploatãrii si perioada de închidere. În perioada de închidere se face prin exploatare. Cu alte cuvinte, extractiile din minã pot continua chiar si pe perioada de închidere. Când se va stabili pe noua procedurã si noul termen de CE va fi o închidere tot prin exploatare. Nu va fi o închidere de genul mâine sigilãm mina si nimeni nu mai intrã în ea”, a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu, la Lupeni.
Exploatarea minelor, la care face referire ministrul Energiei, se leagã de lucrãrile de post închidere. Adicã într-adevãr este nevoie de angajati.
“Autoritãtile române au sustinut cã cele douã mine (Lonea si Lupeni-n.r.) sunt extinse pe suprafete mari si functioneazã pe mai multe premise. Prin urmare, ei pretind cã este necesar sã se mentinã angajarea personalului care efectueazã lucrãrile de închidere, în etape, în scopul de a preveni inundatiile si pentru evacuarea apelor subterane din galerii. Planul de închidere include, de asemenea, izolarea în conditii de sigurantã a mai multor facilitãti. În cele din urmã, în conformitate cu legislatia în vigoare, la data de închidere a minei, de asemenea, este obligatoriu sã aducã echipamentul minier în sus (de exemplu, motoare de masini, redresoare, statie de transformare) deoarece acestea contin lubrifianti care pot polua apele subterane”, mai aratã acelasi document.
Vocile de la CEH spun cã se asteaptã memorandumul. Sãptãmâna trecutã, cu o zi înainte de data la care trebuia opritã productia la mina Lupeni, Stamin Purcaru, presedintele Consiliului de Administratie al CEH declara cã asteaptã un memorandum.
“Trebuie sã aparã acel memorandum. Am discutat cu domnul secretar de stat, memorandumul va trebui initiat de Ministerul de Finante si dus în Guvern. Exact, conform deciziei initiale (mina Lupeni trebuie sã îsi înceteze activitatea de productie în 30 septembrie 2017 – n.r.), dar conform demersurilor noastre si a ceea ce am fãcut pânã acum nu este nicio problemã dacã activitatea continuã, pentru cã pe luna septembrie nu am atras niciun leu din ajutorul de stat”, a declarat, vineri 29 septembrie 2017, cu o zi înainte de termenul oficial privind încetarea productiei de la mina Lupeni, Stamin Purcaru, presedintele Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara.

Un rãspuns al Complexului Energetic Hunedoara aratã cã s-au fãcut demersurile necesare privind notificarea Comisiei Europene.
“S-au efectuat demersurile necesare pentru renotificarea Comisiei Europene cu privire la prorogarea  termenului de oprire a productiei la EM Lupeni”, aratã un rãspuns al Complexului Energetic Hunedoara, din data de 6 octombrie 2017. Potrivit regulamentului  2010/787/UE, închiderea unitãtilor miniere trebuie sã se realizeze pânã la data de 31 decembrie 2018.
“Ajutorul pentru o întreprindere, destinat în mod specific acoperirii pierderilor aferente productiei curente ale unitãtilor de productie a cãrbunelui, poate fi considerat compatibil cu piata internã numai dacã îndeplineste urmãtoarele conditii: exploatarea unitãtilor în cauzã de productie a cãrbunelui trebuie sã facã parte dintr-un plan de închidere al cãrui termen-limitã nu depãseste data de 31 decembrie 2018”, aratã decizia 2010/787/UE.
Mentinerea productiei cu rambursarea ajutorului

Statul român poate decide însã mentinerea activitãtii extractive. În acest caz trebuie rambursat ajutorul de stat.
“În decembrie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2010/787/UE a Consiliului privind  ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive. În temeiul respectivei decizii, industria minierã poate beneficia de sprijin de stat numai dacã acesta este necesar pentru facilitarea închiderii unei mine, fiind folosit pentru acoperirea pierderilor de productie si a costurilor exceptionale rezultate din închidere. Decizia a fost adoptatã pe fundalul unei politici a UE de încurajare a utilizãrii unor surse regenerabile de energie si trecerea la o economie cu emisii scãzute de carbon care sã fie durabilã si sigurã si în contextul importantei tot mai reduse pe care cãrbunele autohton o are în mixul energetic general al statelor membre ale UE. Ajutoarele pentru închidere pot sã acopere pierderile din exploatare, în anumite limite, si trebuie sã se bazeze pe un plan de închidere aprobat. În Decizia Consiliului se prevede cã o minã care a primit ajutoare de închidere trebuie sã sisteze activitãtile de minerit cel mai târziu la sfârsitul anului 2018”, aratã acelasi regulament 787.
În aceste conditii, mina Lupeni functioneazã “pe lângã” deciziile Comisiei Europene, iar celelalte unitãti miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara sustin costurile de productie ale minei din Lupeni. România trebuie sã renotifice Comisia Europeanã cu privire la prelungirea termenului de închidere a celor douã unitãti miniere. Potrivit unei conventii, sindicatele au solicitat cã anul închiderii minelor neviabile sã fie împins pânã în 2024.
Monika BACIU

4 comentarii la „Exploatarea de la mina Lupeni – pe propria rãspundere

 • 9 octombrie 2017 la 20:09
  Permalink

  Sa se faca investiti la EM Vulcan si EM Livezani pentru a deveni rentabila huila de valea jiului

 • 9 octombrie 2017 la 22:38
  Permalink

  Ce mi se pare curios este faptul c? in toate aceste zile în care s’a dezb?tut problema siguran?ei minerilor la em Lupeni nimeni nu a amintit faptul c? directorul acestei mine s-a accidentat in subteran intr-o alt? zon? a minei datorit? unei funii de troliu care a cedat. Deci, problemele in ce priveste siguranta si securitatea in munca la em Lupeni se reg?sesc în toate domeniile de activitate.

 • 10 octombrie 2017 la 08:56
  Permalink

  esti prost rau de tot ba cu investitile tale …..eu cred ca tu esti martian ….pai astia vor sa inchida tot ba boule..

 • 10 octombrie 2017 la 09:56
  Permalink

  In ce tara traim !!!
  Singura regula care exista e ca nu se respecta nicio regula. A adus haosul progres in vreo societate de-a lungul istoriei omenirii ?
  In haosul „controlat” insa, se pot face lucruri murdare cu aparenta de legalitate.

Comentariile sunt închise.