Expert: Dezvoltarea turisticã în Straja trebuie sã continue

Dezvoltarea turisticã din statiunea montanã Straja trebuie sã continue. Asta reiese dintr-un  document publicat pe site-ul Primãriei municipiului Lupeni si care subliniazã faptul cã din statiunea montanã ajung la bugetul local sume importante de bani.
“Propunerea de dezvoltare urbanisticã tine cont de faptul cã statiunea asigura un numãr important de locuri de muncã pentru locuitorii din municipiul Lupeni si reprezintã în perspectiva principalã sursã de dezvoltare a localitãtii, care trebuie sustinutã prin dotarea si echiparea cu infrastructura tehnico-edilitara, precum si prin încurajarea investitiilor private în dotãri turistice si de  agrement. De asemenea, dezvoltarea urbanisticã trebuie sã tinã cont de protejarea si valorificarea elementelor de cadru natural atât de prezente în Statiunea Straja”, aratã documentul.
În urma studiilor realizate pânã în acest moment, se întrevede cresterea numãrului de turisti din zonã, în  principal datoritã instalatiilor si pârtiilor în permanentã evolutie si a sustinerii investitorilor locali pentru dezvoltarea acestui segment, ceea ce necesitã o crestere a calitãtii spatiilor de cazare si a serviciilor conexe. O dezvoltare coerenta poate crea o alternativã economicã pentru municipiul Lupeni si de ocupare a fortei de muncã din localitate, rãmasã fãrã  alternative dupã închiderea unitãtilor miniere. Pentru exploatarea potentialului turistic imens al statiunii, se impune accesarea de finantãri externe,  deoarece costurile finantãrii infrastructurii turistice sunt foarte ridicate.
“Propunerea de rezolvare a accesibilitãtii constructiilor si terenurilor din zona  studiatã, prin documentatia de fatã, presupune realizarea unei retele de drumuri si alei pietonale. Sunt necesare câteva interventii majore ce influenteazã în mod pozitiv circulatia actualã si dezvoltarea ulterioarã, acordându-se o atentie deosebitã cailor de interventie pentru masinile de pompieri. (…)Circulatia pietonalã se va reglementa prin amenajarea de trotuare cu lãtimea minimã de 1 m, iar acolo unde nu este posibil se va realiza pe o singurã parte a  drumului. Se va realiza o retea de alei pietonale printre constructiile existente,  suficientã pentru a asigura  un acces facil turistilor la unitãtile de cazare”, mai aratã documentul.
În Straja se schiazã pe un întreg munte. Domeniul schiabil însumeazã peste 26 de kilometri de pârtii. 20 de kilometri sunt acoperiti cu zãpadã artificialã. Cele 11 instalatii de transport pe cablu asigurã accesul facil la toate pârtiile din statiune.
Cosmin BACIU