Experienta internationalã a Ambasadorilor pentru Geoparc, apreciatã de colegi, profesori si reprezentati ai geoparcurilor UNESCO

Recent întorsi de la cea de-a opta Conferintãa Geoparcurilor Internationale UNESCO desfãsuratã în Geoparcul Adamello Brenta din Italia, cei opt Ambasadori pentru Geoparc participanti la eveniment le-au prezentat, colegilor si profesorilor de la Colegiul National ”I.C.Brãtianu” Hateg, experienta trãitã.
Prima prezentare a fost sustinutã în fata colegilor de scoalã. Partenerii si prietenii lor din programul de Voluntariat pentru Geoparc au tinut sã le fie si ei alãturi si sã afle ce a însemnat aceastã participare la un eveniment international atât de important.
”Conferinta aceasta a fost o mare provocare educationalã si culturalã. Nu am crezut cã voi ajunge vreodatã sã descopãr într-o singurã sãptãmânã oameni reprezentând diferite  culturi din întreaga lume si sã învãt atâtea lucruri utile. M-a impresionat cã, desi eram cei mai tineri reprezentanti ai unui geoparc, am fost tratati de la egal la egal de cãtre adulti. Expozitia prezentatã de geoparcul nostru a fost o ocazie pentru noi, Ambasadorii, de a lucra în echipã si de a ne cunoaste mai bine. Ghidajele în expozitie si conversatiile cu vizitatorii m-au ajutat sã realizez cã, indiferent cât de neînsemnat te crezi în aceastã lume, ai de  fapt rolul tãu, foarte important”, apreciazã Armâna Miclãus,  lider al Ambasadorilor pentru Geoparc.
Cea de a  doua prezentare a Ambasadorilor a fost fãcutã în fata propriilor profesori si a conducerii Colegiului National ”I.C.Brãtianu” Hateg,  într-un context mai larg. Cadre didactice si elevi ai scolii, implicati în proiecte internationale pe parcursul verii, si-au fãcut cunoscute activitãtile desfãsurate. Astfel, prezentarea sustinutã de Ambasadorii pentru Geoparc a fost urmatã de prezentãri ale tinerilor care au avut parte de un schimb de experientã în Lituania si a unui alt grup de elevi care au petrecut douã sãptãmâni de practicã în domeniul serviciilor turistice, la Londra, în Marea Britanie.
Referitor la activitatea pe care Ambasadorii si voluntarii pentru Geoparc o desfãsoarã, Rodica Badea, directorul Colegiului National ”I.C.Brãtianu” Hateg, a afirmat cã ”prezenta Geoparcului se simte în revigorarea turismului din Tara Hategului. De aceea sperãm la o colaborare si mai rodnicã în perioada urmãtoare, concretizatã prin proiecte desfãsurate împreunã. Cred cã ar fi foarte important ca, pe lângã implicarea elevilor, un numãr cât mai mare dintre colegii profesori sã se alãture activitãtilor Geoparcului. În aceastã colaborare, nu are importantã specializarea, are importantã implicarea si activitatea. Îi felicit pe Ambasadori si îi invit sã transmitã mesajul lor si colegilor mai mici astfel încât ceea ce ei au început sã aibã continuitate în viitor”.
Initiativa participãrii Ambasadorilor pentru Geoparc la cel mai important eveniment al anului în cadrul Retelei Globale UNESCO a Geoparcurilor a apartinut directorului Geoparcului, Alexandru Andrãsanu. El considerã cã prezenta româneascã acolo a reprezentat o certitudine a faptului cã Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului are un rol important în dinamica Retelei.
”Am demonstrat cã geoparcul nostru dovedeste fortã, creativitate si continuitate. Pânã acum, eram doar eu cel care le prezentãm colegilor din toatã lumea activitãtile noastre. Acum, colegii mei din geoparcuri au putut lua contact direct cu realitatea. Geoparcul Dinozaurilor si Universitatea din Bucuresti le-au prezentat o expozitie menitã sã îi ajute sã descopere  farmecul geodiversitãtii din geoparcurile europene precum si legãtura dintre om si Pãmânt, într-o reprezentare artisticã. Mai mult, au avut ocazia sã îi cunoascã pe o parte dintre tinerii Ambasadori si sã asiste la expuneri despre proiectele în care suntem implicati la nivel local, national si international. Tinerii participanti la acest eveniment sunt elevi la Colegiul National ”I.C.Brãtianu” Hateg, un real partener educational cu care vom derula si alte proiecte internationale. De asemenea, sperãm ca în astfel de proiecte sã reusim sã implicãm cât mai multe scoli de pe teritoriul Geoparcului”, afirmã Alexandru Andrãsanu, directorul Geoparcului Dinozaurilor Tara Hategului, Geoparc International UNESCO – Universitatea din Bucuresti.
”Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului a fost foarte vizibil pe parcursul Conferintei. Activitãtile de voluntariat desfãsurate de tinerii Ambasadori au fost uimitoare. Ele reflectã cu adevãrat munca desfãsuratã în acest Geoparc, cu o participare importantã a comunitãtii locale si o realã implicare a tinerilor. Tinerii Ambasadori au reusit sã le transmitã tuturor sentimentul de prietenie si bunã colaborare”, apreciazã Miguel Angel Cruz, reprezentant al Comarca Minera, Hidalgo UNESCO Geopark, Mexic.   În perioada 8 -14 septembrie 2018, Geoparcul International UNESCO Adamello Brenta din Italia a  gãzduit cea de opta  Conferintã a Geoparcurilor Internationale UNESCO. Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – Universitatea din Bucuresti a fost reprezentat de o delegatie de 14 persoane, reprezentanti ai administratiei, ai partenerilor Geoparcului si Ambasadori pentru Geoparc. În cadrul evenimentului, geoparcul din România a prezentat expozitia intitulatã ”Obiecte fãcute din piatrã. Patrimoniul imaterial al Geoparcurilor Internationale UNESCO” (”Stone made objects. The Intangible Heritage of UNESCO Global Geoparks”). Expozitia a reunit obiecte din 32 de geoparcuri europene cu scopul de a prezenta publicului geodiversitatea Europei si rolul sãu în definirea identitãtii locale. De asemenea, reprezentantii României au sustinut prezentãri despre programul de voluntariat si Ambasadori pentru Geoparc precum si despre conceptul de geoprodus dezvoltat în cadrul proiectului Interreg Danube GeoTour (proiect cofinantat din fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA)). Tinerii Ambasadori au promovat prin intermediul unui flash mob proiectul Instagram ”#GGNyouth”, initiat în colaborare cu Geoparcul UNESCO Tumbler Ridge din Canada, proiectul ”Cãlãtoria lui Andi Andezit” si au discutat cu cei prezenti despre proiectele si activitãtile în care sunt implicati.  La eveniment au participat circa 1.000 de persoane din 64 de tãri din întreaga lume.
Adina POPA