Evaluatori cu niciun angajat vor sã stabileascã valoarea CEH

Firme de evaluare înfiintate recent sau fãrã niciun angajat vor sã punã mâna pe un contract de evaluare la Complexul Energetic Hunedoara. Comitetul creditorilor ar trebui sã desemneze un evaluator care sã stabileascã valoarea întregului patrimoniu al societãtii energetice, iar evaluatorii roiesc în jurul CEH cu oferte care cuprind multe zerouri.

Patru evaluatori vor sã punã mâna pe CEH

Patru societãti de profil vor sã evalueze patrimoniul Complexului Energetic Hunedoara. Evalon SRL, Evalconsult Group SRL, Imobil Dev SRL, Prest Expert SRL au fost cei care au depus oferte în vederea evaluãrii patrimoniului CEH.

“Anuntul pentru selectarea evaluatorului pentru efectuarea evaluãrii întregului patrimoniu al CEH SA, a fost publicat în ziarul Bursa, din data de 03.10.2016 si a fost transmis cãtre ANEVAR Central si filialele Dolj, Gorj si Hunedoara. Acesta a fost publicat si pe site-ul ANEVAR, unde se afla afisat si în acest moment. Din pãcate, datã fiind complexitatea lucrãrii, în functie de criteriile aprobate în prealabil de creditori, initial s-a primit o singurã ofertã de pret, din partea Evalon SRL, pe care am transmis-o creditorilor, în cuantum de 950.000 lei, pentru întreg patrimoniu. Ulterior, urmare demersurilor întreprinse atât de noi cât si de cãtre debitoare, am primit oferte din partea Evalconsult Group SRL pentru unitãtile miniere (toate cele 4), din partea Imobil Dev SRL Deva, pentru SE Mintia si SC Prest Expert SRL pentru SE Paroseni, Prestserv si sediul Executiv, suma totalã solicitatã fiind de 370.000 lei, 39% din pretul solicitat de Evalon SRL, ofertele acoperind evaluarea întregului patrimoniu. Aceste oferte au fost transmise creditorilor membri ai Comitetului Creditorilor”, aratã procesul verbal al comitetului creditorilor CEH. Creditorii nu au aprobat niciuna dintre oferte.

“Directia Generalã de Administrare a Marilor Contribuabili nu aprobã oferta depusã de cãtre SC Evalon SRL de 950.000 lei, echivalentul a 212.352 euro având în vedere onorariul solicitat. Totodatã, analizând ofertele comunicate ulterior de cãtre administratorul judiciar, respectiv oferta primitã din partea Prest Expert SRL, oferta primitã din partea SC Evalconsult Group SRL, oferta primitã din partea SC Imobil DEV SRL Deva, considerãm cã acestea nu respecta criteriile aprobate în sedinta Comitetului creditorilor din data de 22.09.2016. Astfel, conform hotãrârii adoptate de cãtre Comitetul creditorilor din data de 22.09.2016, evaluarea se va efectua pentru toate activele din patrimoniu, atât în bloc – ca un tot unitar, individual, cât si pe subansambluri functionale (art. 154 Legea 85/2014) astfel încât sã poatã fi identificatã valoarea cel putin a urmãtoarelor: -sectorul minier si fiecare din cele 4 exploatãri miniere în parte; -sectorul energetic si fiecare dintre cele douã termocentrale în parte, dar si separat ptr.Grupul 3 de la termocentrala Mintia si Grupul 4 de la Termocentrala Paroseni ca si ansambluri functionale; -retelele de conducte pentru alimentarea cu energie termicã aferenta municipiului Deva – Termocentrala Mintia separat si Termocentrala Paroseni – orasele din Valea Jiului separat ca ansambluri functionale; -evaluarea sã stabilescã valoarea activelor afectate de o cauzã de preferintã conform prevederilor art.78, al.(4), art.103,112, 131 si 133 din Legea 85/2014, pe fiecare creditor garantat în parte”, aratã procesul verbal.

Nici Ministerul de Finante nu a fost de acord cu ofertele depuse de evaluatori.

“Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de DGRFP Timisoara prin AJFP Hunedoara – exprima urmãtorul vot : Nu aprobãm nici oferta depusã initial de Evalon SRL si nici ofertele pentru evaluarea patrimoniului debitoarei comunicate ulterior de cãtre administratorul judiciar. Ca atare, solicitãm sã procedati la organizarea unei noi selectii de oferte în vederea angajãrii unui expert evaluator al bunurilor debitoarei, urmând ca administratorul judiciar sã convoace Comitetul creditorilor în vederea numirii si stabilirii nivelului remuneratiei evaluatorului. În vederea depunerii mai multor oferte de cãtre societãti cu experientã în domeniul evaluãrii de active se impune sã asigurati un grad de publicitate adecvat (respectiv presa scrisã si audio-inclusiv pe site-urile ANEVAR si UNPIR, s.a.)”, aratã raportul.

De cealaltã parte, unul dintre creditori, respectiv CEC Bank a fost de acord cu ofertele a trei dintre evaluatori.

“CEC Bank SA- exprima urmãtorul punct de vedere: CEC Bank SA este de acord cu acceptarea celor 3 oferte de evaluare depuse de SC Evalconsult Group SRL, SC Imobil Dev SRL Deva si SC Prest Expert SRL, transmise în data de 18.10.2016, în suma totalã de 370000 lei, în vederea evaluãrii întregului patrimoniu al socieatii, având în vedere cã acestea sunt semnificativ mai avantajoase fatã de cea transmisã initial, mentionatã pe Ordinea de zi a sedintei CC”, aratã procesul verbal.

În ceea ce priveste SNIMVJ si Primãria Vulcan, cele douã pãrti au avut puncte de vedere diferite. Reprezentantii SNIMVJ exprima vot negativ cu privire la desemnarea unui evaluator, în timp ce Primãria municipiului Vulcan “exprimã vot pozitiv pentru acceptarea celor 3 oferte de evaluare depuse de SC Evalconsult Group SRL, SC Imobil Dev SRL Deva si SC Prest Expert SRL, transmise în data de 18.10.2016, în suma totalã de 370.000 lei, motivat de faptul cã evaluarea acoperã întreg patrimoniul si sunt respectate criteriile de la sedinta anterioarã, conform celor prezentate de cãtre administratorul judiciar”, aratã raportul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventã.

În cele din urmã, ofertele evaluatorilor au fost respinse de comitetul creditorilro CEH.

“Cu privire la punctul unu aflat la ordinea de zi, respectiv – Supunerea spre aprobare a ofertei financiare primite în vederea desemnãrii unui evaluator, conform art.61 din Legea 85/2014, pentru evaluarea întregului patrimoniu al CEH SA.”: Cu majoritate de voturi, Comitetul Creditorilor nu aprobã desemnarea unui evaluator”, mai aratã raportul.

Cine sunt evaluatorii?

Evaluatorii care au depus oferte sunt din toate colturile tãrii. De la Iasi, Deva, Târgu Jiu sau Craiova cu totii vor sã punã mâna pe patrimoniul CEH în vederea evaluãrii acestuia.

EVALON SRL este o firmã înfiintatã în 27 noiembrie anul 2015 în judetul Iasi. Potrivit putinelor informatii ale societãtii, aceasta are doi administratori si doi asociati si niciun angajat.

Evalconsult Group are sediul în Târgu Jiu, iar site-ul propriu nu oferã nicio informatie despre portofoliul societãtii. Societatea din Târgu Jiu a fost înfiintatã în anul 2006, iar în anul 2015 a avut 5 angajati.

Imobil Dev este o agentie imobiliarã din Deva. si aceasta a depus o ofertã în vederea evaluãrii patrimoniului Complexului Energetic Hunedoara. Societatea functioneazã din anul 2002 cu un singur angajat.

“Imobil Dev SRL este promovatã de Turdean Mariana, de meserie inginer constructor, cu peste 24 ani experientã în domeniul constructiilor si al investitiilor. Dupã absolvirea Facultãtii de Constructii din Cluj în 1986 a lucrat la Trustul de Constructii, ca inginer constructor si sef departament investitii pe judetul Hunedoara.  Experienta în domeliul imobiliar s-a diversificat în paralel cu schimbãrile ce au avut loc în România dupã ‘89, astfel cã, în urmã cu 13 ani s-a reorientat spre expertize judiciare în constructii si evaluãri imobiliare. Din 2005 este presedintã al Corpulului Expertilor Tehnici al judetului Hunedoara. În 2002, ca rãspuns la solicitãrile clientilor si a reputatiei profesionale, Mariana Turdean a înfiintat Sc Imobil Dev Srl, o afacere de familie ce include un departament nou de tranzactii si consultantã imobiliarã: juridicã, financiarã, fiscalã, due dilligence, obtinerea de permise si autorizatii, marketing, etc. Initial, birourile improvizate se gãseau în locuinta personalã din Deva, pentru ca mai apoi, în 2004 sã fie achizitionate birourile de pe strada Emininescu, bl.19B, parter. Din acest moment pe lângã departamentul de evaluatori acreditati ANEVAR, firma s-a axat pe consultantã imobiliarã si pe oferirea unei game vaste de servicii conexe ale domeniului imobiliar: amenajãri si design interior, administrare si întretinere locuinte (vile, apartamente, case de vacantã), etc. În prezent, toti cei patru membri ai familiei Mariana, Cãlin, Oana, Ioana suntem implicati în afacere, alãturi de colaboratorii si partenerii nostri nationali si internationali. Cu o experientã de peste 8 ani, ne distingem prin profesionalism, confidentialitate, prin oferirea  serviciilor directe, personalizate si a unui plan de marketing adecvat nevoilor Dumneavoastrã”, se aratã pe site-ul societãtii.

Prest Expert este o societate din Craiova. Societatea a fost înfiintatã în anul 2004, iar potrivit informatiilor de pe site, aceasta este specializatã în evaluãri.

“De o manierã generalã, evaluarea economicã are ca obiectiv stabilirea valorii de piatã a unui bun, activ, agent economic. Evaluarea este de mai multe feluri: evaluãri contabile – este cunoscut ca orice înregistrare contabilã, inventariere, întocmirea bilantului presupun o anumitã evaluare a elementelor patrimoniale; evaluãri administrative – sunt cele stabilite de administratie în scopuri fiscale; evaluãri economice – au în vedere individualizarea bunului, a oricãrui activ sau societate si situatia acestora în raport cu piata”, se aratã pe site-ul societãtii.

De precizat este faptul cã niciuna din societãtile ofertante nu au un portofoliu la vedere.

Monika BACIU

Un comentariu la „Evaluatori cu niciun angajat vor sã stabileascã valoarea CEH

  • 25 octombrie 2016 la 08:47
    Permalink

    iarasi se stabileste valoarea? s-a mai stabilit de cateva ori pana acum pana cand?

Comentariile sunt închise.