Energia produsă pe bază de cărbune nu va fi niciodată competitivă

Energia produsă pe bază de cărbune nu va fi niciodată competitivă. Ministerul Energiei arată că în sistemul energetic național cărbunele are un rol important, dar menționează, totodată, că energia produsă din aceste resurse este extrem de scumpă și absolut necompetitivă. Mai mult, ministerul de resort menționează că nici retehnologizarea nu ar ajuta. ”În ceea ce privește rolul pe care cărbunele îl joacă și îl va juca în domeniul energetic, precizăm că, în prezent, acest combustibil contribuie esențial la asigurarea siguranței în funcționare a SEN și a securității energetice, dar că rolul său se va diminua continuu, în principal din cauza presiunii din ce în ce mai mari pe care o exercită prețul certificatelor de CO2 asupra prețului energiei electrice pe bază de cărbune. În contexul în care prețul certificatului de CO2 a atins 43 euro, iar actualele centrale pe cărbune trebuie să cumpere circa 1 certificat pe MWh produs, este evident handicapul cu care acești producători intră pe o piață extrem de competitivă de electricitate, cum este piața internăa UE. Nicio retehnologizare nu poate reduce în mod semnificativ emisiile de CO2 ale producătorilor pe cărbune astfel încât aceștia să mai poată fi viabili pe termen mediu și lung (dat fiind că se preconizează creșterea continuă a prețului certificatelor de CO2), iar tehnologia captării și stocării carbonului (CCS) nu este încă viabilă din punct de vedere comercial, fiind și una controversată din punct de vedere al mediuluI”, arată Ministerul Energiei. Costurile cu care se extrage cărbunele sunt mult prea mari în Valea Jiului, extracţia de huilă nu poate fi performantă atâta timp cât se lucrează cu tehnologii învechite iar investiţiile în retehnologizare lipsesc cu desăvârşire.

Monika BACIU