Elevi din ce în ce mai putini si unitãti scolare închise

Numãrul elevilor din judetul Hunedoara scade alarmant. Acest fapt duce la închiderea unitãtilor de învãtãmânt. Judetul Hunedoara se confruntã cu o depopulare si în rândul sistemului educational.
Numãrul elevilor a scãzut cu peste 8000 în decursul a cinci ani. Alte sute de tineri nu frecventeazã cursurile deloc.
“Mentionãm cã au fost închise un numãr de 17 unitãti scolare, în special în mediul rural, si nu au fost înfiintate altele noi. În ultimii cinci ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul de învãtãmânt preuniversitar din judetul Hunedoara a fost în scãdere de la un an la altul. În anul scolar 2017-2018, numãrul de elevi din învãtãmântul preuniversitar este de 57.488, mentinându-se tendinta de scãdere a efectivelor de elevi, cu care s-a confruntat sistemul de educatie în ultimul deceniu. La nivel de judet, cresteri ale efectivelor de elevi se înregistreazã doar în învãtãmântul postliceal. Cele mai mari scãderi ale numãrului de elevi s-au înregistrat la nivelul învãtãmântului liceal/profesional”, aratã Ministerul Educatiei.
Dacã în anul scolar 2013-2014 la nivelul judetului Hunedoara erau înscrisi 63.522 de elevi, în anul scolar 2017-2018 numãrul acestora a ajuns la 57.488 de elevi. (fig.1)
Potrivit Ministerului Educatiei, numãrul elevilor care nu au frecventat deloc cursurile este fluctuant.
“Rata elevilor care nu au frecventat deloc cursurile în anul scolar 2016-2017 este de 0,76%, fiind în usoarã scãdere fatã de anul scolar 2015-2016”, mai aratã ministerul. (fig.2)

În primul semestru al anului scolar 2017-2018 un numãr de 99 de elevi nu au frecventat deloc cursurile.
Monika BACIU