Electricieni calificati virtual

Peste 200 electricieni si ingineri din domeniul exploatãrii statiilor de transformare a energiei îsi vor îmbunãtãti performantele profesionale cu ajutorul unui sistem de pregãtire în realitate virtualã;
• 100.000 de euro reprezintã investitia pentru achizitionarea acestui echipament. Sistemul de învãtare în realitate virtualã, pus la dispozitia Centrului de Educatie Profesionalã în domeniul Electricitate al companiei Delgaz Grid, simuleazã un spatiu tridimensional ce reproduce fidel o statie electricã de transformare, oferind un mediu de interactiune cu echipamentele specifice acestui tip de instalatii energetice. Cursantii exerseazã, în mediul virtual, o serie de manevre pe care ulterior le vor executa în activitatea curentã, în mediul real, din statiile electrice de transformare. Astfel, personalul tehnic are posibilitatea de a executa, fãrã riscuri, manevre în cadrul unei statii de transformare virtuale, ceea ce îl va ajuta sã obtinã deprinderile si cunostintele necesare operãrii/manevrãrii echipamentelor în conditii de sigurantã.
În cadrul acestui sistem performant de învãtare sunt descrise cinci scenarii de lucru, electricienii fiind solicitati sã realizeze operatii diverse: alegerea echipamentelor de protectie specifice, utilizarea sistemului SCADA (achizitie de date si control de la distantã), manevre cu întreruptoare de medie tensiune, înlocuirea unor sigurante, trecerea consumului de energie electricã de pe un transformator pe altul etc.
Fiecare scenariu are pasi bine definiti, conform unor situatii reale întâlnite în practicã, electricianului nefiindu-i permise abateri care l-ar afecta în mod direct sau care ar duce la avarii în sistemul energetic. În cazul în care un electrician face o manevrã periculoasã simularea este opritã automat, instructorii explicã cursantului eroarea fãcutã, scenariul fiind repetat pânã la însusirea deplinã a succesiunii manevrelor. Sistemul de învãtare în realitate virtualã completeazã dotãrile Centrului de Educatie Profesionalã unde electricienii Delgaz Grid au la dispozitie toate echipamentele pentru dezvoltarea aptitudinilor profesionale: celule electrice de înaltã si medie tensiune, transformatoare de putere, retele si stâlpi electrici pentru diferite tensiuni nominale, panouri de comandã si control, contoare, echipamente de actionare etc. Toate sesiunile de pregãtire, atât cele teoretice, cât si cele practice, se realizeazã sub îndrumarea unor instructori cu vastã experientã în domeniul energetic. Astfel, electricienii nostri vor fi capabili sã facã fatã oricãror situatii apãrute în activitatea curentã, farã riscuri, atât pentru ei însisi sau pentru clienti, cât si pentru instalatiile si echipamentele pe care le exploateazã.