Economie de circa 6 milioane pentru salubrizare, la Lupeni

M unicipalitatea de la Lupeni a atribuit contractul de servicii de salubrizare. O singură societate s-a prezentat la licitația organizată de municipalitate, iar oferta a întrunit criteriile. Astfel, contractul de salubrizare al municipiului Lupeni a fost atribuit societății PRESTCOM HERCULES. Contractul a avut o valoare estimativă de peste 44.475.050 lei, însă valoarea la care a fost adjudecat este de 35.922.701 de lei. ”Concesionarea ”Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul Lupeni” se va efectua pentru următoarele actvități: a)măturatul, spălatul, stropirea, întreţinerea căilor publice și întreținerea spațiilor verzi aferente căilor publice, în cantitățile prevăzute în Anexele A1-A10 ale Caietului de sarcini. Această activitate presupune următorul ciclu de operațiuni: măturat manual căi publice; măturat mecanizat căi publice; spălat mecanizat căi publice; stropit mecanizat căi publice; întreținere căi publice; curățat rigole; golit coșuri de deșeuri stradale; spălat coșuri de deșeuri stradale; montat coșuri de deșeuri stradale; colectare şi transport deşeuri stradale; b)curăţirea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în cantitățile prevăzute în Anexele B1-B2, ale Caietului de sarcini. Această activitate presu­pu­ne următorul ciclu de operațiuni: curățatul manual al zăpezii și ghetii; curățatul mecanizat al zăpezii si ghetii (pluguit) de pe căile publice; împrăştiat manual materiale antiderapante; împrăştiat mecanizat materiale antiderapante; prevenirea și combaterea poleiului; încărcat și transportat zăpada și gheața de pe căile publi­ce”, arată documentul. Concesionarea serviciilor de salubrizare din Lupeni se va realiza pe o perioadă de 8 ani. În anul 2008, municipalitatea de la Lupeni a concesionat serviciul de salubrizare firmei SC Prescom Hercules SRL Lupeni, iar contractul a fost prelungit prin acte adiționale.

Monika BACIU