Ecograf 4D la ambulatoriul din Lupeni

Proiect de aproape 7 milioane de lei la Lupeni. Administratia localã din Lupeni a demarat procedurile pentru achizitionarea aparturii de specialitate pentru ambulatoriul din localitate.

Obiectivul general al proiectului este în concordantã cu Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie, si anume îmbunatãtirea calitãtii infrastructurii serviciilor de asistentã medicalã în judetul Hunedoara si în special în localitatea Lupeni pentru asigurarea unui acces egal al cetãtenilor la  serviciile de sãnãtate.

Prin realizare lucrãrilor de modernizare propuse prin proiect dar si prin completarea dotãrii cu echipamente si aparaturã medicalã performantã, de specialitate, se contribuie la îmbunãtãtirea calitãtii infrastructurii serviciilor de asistentã medicalã din zona de actiune a proiectului precum si în judetul Hunedoara si Regiunea Vest.

Proiectul propus contribuie si la atingerea Obiectivelor strategice ale sistemului de sãnãtate, si anume adoptarea principiilor si politicilor existente în domeniul sãnãtãtii publice la nivelul Uniunii Europene – prin adoptarea noilor norme nationale si comunitare privind principiile existente în domeniul sãnãtãtii referitoare la calitatea infrastructurii si a dotãrilor necesare asigurãrii unui act medical eficient si continuarea procesului de reformã a sistemului de sãnãtate în vederea ameliorãrii performantelor acestuia, ca premisã esentialã pentru îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate – prin crearea premizelor din punctul de vedere al calitãtii infrastructurii si a dotãrilor cu echipamente performante necesare asigurãrii de servicii de sãnãtate de calitate Proiectul va contribui cresterea asistentei medicale de preventie si  la îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate a populatiei deservite.

În cadrul contractului vor fi achizitionate mai multe aparaturi medicale. Printre acestea se numãra un ecograf 3D/4D fix si portabil. Valoarea contractului este de 6.498.725 de lei.

Raul IRINOVICI