Dupã elevi a venit rândul profesorilor sã dea examene

Elevii au terminat cu examenele, iar acum este rândul profesorilor. Persoanele care vor sã ocupe un post de dascãl vor sustine, mâine, examenul de titularizare.  “Sustinerea probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/rezervate din învãtãmântul preuniversitar va avea loc la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva, în data de 12 iulie 2017. Conform OMENCS nr.5739/2016, art. 72 (1) Lucrarea scrisã se desfãsoarã la data prevãzutã de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidatii vor fi prezenti în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 si cel mai târziu la orele 9.00.

Candidatii care nu sunt prezenti în salã înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot sustine proba scrisã. Dupã primirea subiectelor de concurs de cãtre candidati, durata de redactare a lucrãrilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depãsit cu 1-2 ore numai de cãtre candidatii cu deficiente vizuale grave. Pentru redactarea lucrãrilor se foloseste cernealã sau pix de culoare albastrã; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latinã sau greacã veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, postã”. Candidatiilor li se va verifica identitatea, prin buletin/carte/adeverintã de identitate sau pasaport”, aratã informarea ISJ Hunedoara.

Profesorii care sunt prinsi cã încearcã sã copieze vor fi exclusi din sala de examen.  “Se interzice candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2017, sã introducã în sãlile de concurs rucsacuri, sacose, posete si altele asemenea, candidatii având obligatia de a lãsa obiectele mentionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilitã de comisia de concurs în acest scop. Se interzice candidatilor sã aibã, în sãlile de concurs, asupra lor, în obiectele de îmbrãcãminte sau încãltãminte, în penare si altele asemenea sau în bãncile în care sunt asezati în sãli, orice fel de lucrãri: manuale, cãrti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, însemnãri, rezumate, ciorne sau lucrãri ale altor candidati etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.  Se interzice candidatilor sã aibã, în sãlile de concurs, asupra lor, în obiectele de îmbrãcãminte sau încãltãminte, în penare si altele asemenea, sau în bãncile în care sunt asezati în sãlile de examen, telefoane mobile, cãsti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la retele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidati sau cu exteriorul. Se interzice candidatilor sã comunice între ei sau cu exteriorul, sã transmitã sau sã schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidati sau cu exteriorul. Încãlcarea regulilor mentionate la alin. (2), (3) si (4) va fi consideratã fraudã sau tentativã de fraudã, iar candidatii respectivi vor fi eliminati din concurs si nu vor fi repartizati pe posturi didactice/catedre în anul scolar 2017-2018”, mai aratã informarea ISJ. Aproape 500 de candidati s-au înscris pentru a participa la concursul de titularizare, în vederea ocupãrii unui post în sistemul de învãtãmânt. La nivelul judetului Hunedoara si-au depus dosarele 477 de profesori, educatori si învãtãtori pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul educational. Existã 700 de posturi si fracturi de posturi disponibile în unitãtile de învãtãmânt de pe raza judetului. Dintre acestea numai 74 de posturi sunt titularizabile, adicã au o viabilitate mai mare de 4 ani.

Monika BACIU