Dupã 16 ani pe fondul unor lipsuri, zona de agrement Parâng ar putea fi retrogradatã în zona de impozitare

Autoritãtile locale de la Petrosani vor sã repare o nedreptate de care se lovesc cabanierii din Parâng. În urmã cu 16 ani, zona de agrement Parâng a fost încadratã în zona A de impozitare.

Adicã si aici, la fel ca în plin centrul orasului, se plãtesc cele mai mari taxe si impozite locale. Acum, edilii vor sã reducã acest bir. Municipalitatea de la Petrosani vrea sã vinã în sprijinul cabanierilor din Parâng. În acest sens va fi lansat în dezbatere publicã un proiect care prevede trecerea zonei de agrement Parâng din zona A de impozitare în zona C. Acest lucru ar însemna taxe mai mici pentru cei din zonã, începând cu prima zi a anului 2017.

“Prin hotãrârea Consiliului Local nr.30/2000, municipiul Petrosani a fost încadrat pe zone de impozitare. Prin aceastã hotãrâre, zona Rusu, a fost inclusã în zona A de impozitare. Având în vedere cã este necesar sã venim în sprijinul proprietarilor din zona de agrement Parâng, persoane fizice sau juridice, pentru a usura sarcina fiscalã localã a acestora si pentru a impulsiona astfel dezvoltarea turismului, propun ca începând cu data de 1.01.2017, aceastã zonã sã fie trecutã în zona C de impozitare”, aratã expunerea de motive a primarului municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi. Mãsura vine pe fondul unor lipsuri ale zonei.

“Nu trebuie trecut cu vederea faptul cã în zona respectivã nu existã, deocamdatã, retea de distributie a apei potabile, de canalizare sau gaze naturale”, mai aratã primarul. Autoritãtile locale de la Petrosani vor astfel sã vinã în sprijinul cabanierilor, dar si sã promoveze zona turisticã.

“Prin investitiile realizate, activitãtile turistice stimuleazã dezvoltarea economicã a regiunii. În acelasi timp, ele aduc mari beneficii culturale: cresterea coeziunii comunitãtii în regiunile multiculturale si recuperarea traditiilor si a patrimoniului local, care devin puncte de interes pentru vizitator. Totodatã, ele au si un impact asupra mediului, accentuând nevoia de a utiliza resursele naturale într-o manierã durabilã.

Lãrgirea evantaiului de activitãti economico-traditionale devine astfel un factor de dezvoltare care contribuie la scãderea dependentei economiei locale de schimbãrile si influentele externe”, mai aratã documentul.

Monika Baciu