Drumul spre statia de deseuri din Petrosani va fi asfaltat

Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat documentatia tehnico-economicã pentru proiectarea si executia obiectivului de investitii „modernizarea drumului de acces spre statia de sortare si statia de transfer din municipiul Petrosani”.

De anul trecut se doreste realizarea acestei investitii având în vedere faptul cã drumul din zonã aratã ca dupã bombardamente.  “Consiliul Judetean Hunedoara s-a angajat sã acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea unui program etapizat de investitii pentru gestionarea deseurilor menajere în judetul Hunedoara si definirea unui sistem de management integrat care sã asigure conformarea cu cerintele de mediu ale Directivelor Europene. În varianta actualã, proiectul curpinde urmãtoarele investitii importante: constructia centrlui de management integrat al deseurilor de la Bârcea Mare, proiectare si exexutie statie de sortare si statie de transfer a deseurilor la Petrosani, proiectare si executie lucrãri de închidere a 7 depozite neconforme: Aninoasa, Petrila, Lupeni, Hateg, Cãlan, Uroi-Rapoltu Mare sI Hunedoara, proiectare si executie lucrãri de închidere la 2 depozite neconforme: Deva si Orãstie, construire drumuri de acces, furnizarea echipamentelor pentru colectarea deseurilor”, se aratã în nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.

Astfel, pentru realizarea acestor lucruri a fost elaboratã documentatia tehnico-economicã pentru obiectivul de investitii “modernizarea drumului de access pre statia de sortare sI statia de transfer din municipiul Petrosani”. Lungimea drumului este de 660 ml fiind mãrginit pe stânga de râul Jiul de Est. Categoria drumului este de folosintã localã.

Monika BACIU