Drumul spre Herculane nu primeste finantare

Din lipsã de fonduri, drumul spre Herculane nu se mai realizeazã anul acesta. Reprezentantii Departamentului pentru Infrastructurã si Investitii strãine precizeazã mai multe aspecte referitoare la situatia drumului care face legãtura dintre Valea Jiului si Herculane.

”În urma informatiilor primite de la Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale România vã comunicãm faptul cã în vederea realizãrii unei legãturi directe între bazinul Vãii Jiului si bazinul Vãii Cernei, între zona municipiului Petrosani (pe DN 66) si zona localitãtii Bãile Herculane, s-a identificat un traseu compus din douã tronsoane de drumuri forestiere, care prin modernizare la nivel de drum national, puteau satisface aceastã cerintã. Din studiul efectuat de specialistii în domeniu, a rezultat necesitatea realizãrii unor lucrãri ample de reparare si modernizare a traseului respectiv (…) Prin hotãrârea Guvernului României (…) s-a aprobat clasificarea unor sectoare de drum forestier aflate ãn poprietatea publicã a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor, ca drum national DN 66A (…). Prin Hotãrârea Guvernului (…) s-a aprobat achizitia dintr-o singurã sursã de cãtre Regia Autonomã Administratia Nationalã a drumurilor din România a executiei lucrãrilor pentru repararea si întretinerea sectorului de drum dintre localitãtile uricani-Câmpul lui neag-Bãile Herculane”, se aratã în documentele de la Departamentul pentru Infrastructurã si Investitii Strãine.

Trei sectoare de drum

Potrivit reprezentantilor Departamentului drumul ce face legãtura între Câmpu lui Neag si Herculane este împãrtit în trei sectoare. Douã dintre acestea au primit finantare, iar unul încã nu a primit avizul de mediu.

”Lucrãrile aferente primului sector au avut ca sursã de finantare Fondul Special al drumurilor Publice, iar din anul 2000 lucrarea a fost prevãzutã în lista obiectivelor incluse în proiectul de reconstructie si consolidare a infrastructurii rutiere finantate în baza contractului dintre România si Banca Europeanã de Investitii (…) fiind finalizate în iulie 2002, valoarea receptionatã fiind de 22,56 milioane lei.

Pentru executia lucrãrilor pe sectorul II, SC CCCF SA, la soliictarea AND a prezentat o documentatie de încredintare directã, negociatã conform prevederilor legale la acea datã si aprobatã (…) Lucrãrile aferente celui de-al doilea sector au fost finantate initial prin proiectul de reconstructie si consolidare a infrastructurii rutiere (…), fiind finalizate în anul 2008, valoarea receptionatã fiind de 190,84 milioane lei”, se mai aratã în documente.

În ceea ce priveste cel de-al treilea sector de drum situatia este mai complicatã.

”Studiul de fezabilitate elaborat pentru sectorul III Drum de legãturã DN 66A Câmpul lui Neag-Cerna a fost avizat în CTE-MTCT în luna iulie 2006, nefiind promovat spre avizare în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrãri Publice datoritã faptului cã nu a fost obtinut avizul de mediu de la Agentia Nationalã pentru Protectia Mediului Hunedoara.

În anul 2009, în vederea obtinerii finantãrii a fost necesarã reactualizarea valoricã a studiului de fezabilitate si obtinerea avizelor si acordurilor favorabile, în vederea reavizãrii indicatorilor tehnico-economici, obtinându-se aviz CTE-MTI si avizul consiliului Interministerial de Avizare Luccrãri Publice, în care se mentiona cã promovarea hotãrârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii se va face dupã obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism”, se mai aratã în documente.

Ulterior au fost obtinute toate avizele pentru acest drum, însã proiectul a fost restras de la finantare din cauza reducerilor bugetare ce se impun.

”Având în vedere prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele mãsuri de reducere a cheltuielilor publice si întãrirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, în data de 9.10.2012, proiectul de hotãrâre de Guvern a fost restituit neavizat de Ministerul Finantelor Publice, având în vedere cã finantarea acestui obiectiv preconizatã a se realiza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinatie precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice stabilite pentru perioada 2012-2015. În conformitate cu prevederile OUG 26/2012, exceptie de la aceastã regulã o reprezintã obiectivele a cãror finantare este asiguratã din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri externe rambursabile”, se mai aratã în docmente.

Astfel, drumul care face legãtura dintre Valea Jiului si Herculane nu va fi realizat în acest an pentru cã banii teoretic trebuiau sã vinã de la bugetul de stat, iar aceste finantãri au fost stopate.

Monika BACIU

Un comentariu la „Drumul spre Herculane nu primeste finantare

  • 28 martie 2013 la 09:14
    Permalink

    Daca continua asa PSD-ul,la alegerile viitoare nici nu intra in parlament,oricum meritam,punem botul la tot ce ne spun ei ,indiferent de culoarea politica ,cind sunt in opozitie[ex.recent Videanu]

Comentariile sunt închise.