Două instalații de la Mintia au trimis România în fața Curții Europene de Justiție

Ș apte ani a funcționat termocentrala Mintia fără autorizațiile de mediu. Nerespectarea condițiilor de mediu la termocentrala Mintia a făcut ca România să fie trimisă în fața Curții Europene de Justiție a Uniunii Europene. Decizia a fost luată la finalul anului trecut de Comisia Europeană.

”În data de 2 decembrie 2021, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea normelor UE privind combaterea poluării industriale, respectiv pentru că România nu s-a asigurat că trei instalații industriale funcționează cu o autorizație valabilă în temeiul Directivei privind emisiile industriale (…), pentru a preveni sau a reduce poluarea (…). Două din cele trei instalații cec fac obiectivul cause 2018/2202 sunt instalțiile mari de ardere nr. 2 și 3 din cadrul Sucursalei Electricentrale Deva (Mintia). Sucursala Electrocentrale Deva (Mintia) nu a mai deținut autorizație integrată de mediu pentru instalațiile mari de ardere (AIM) din data de 31.12.2013, dată până la care a fost valabilă AIM nr. 30/2007”, arată MInisterul Energiei.
Începând cu data de 05.03.2021, grupurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Deva (Mintia) au fost oprite și a fost luată decizia de punere a acestor instalații în stare de conservare.
În ședința Adunării Creditorilor din data de 21 decembrie 2021, creditorii CE HUnedoara au hotărât aprobarea retragerii din exploatare și închiderea definitivă a grupurilor energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Mintia. De asemenea, creditorii CEH au aprobat în luna mai a anului trecut, procedura de atragere a unui investitor pentru Mintia, cu scopul de a demara o investiție de realizarea a unei capacități energetice noi, de minim 800 Mw pe gaz natural hidrogen ready, cu emisii de carbon reduse, care să răspundă nevoilor de consum din zona de nord-vest a țării și prin care să fie stopate emisiile poluante.
”După finalizarea de către administratorul judiciar a documentelor necesare valorificării și aprobarea de către creditori a Strategiei de valorificate a activelor și a prețului de pornire, precum și a Regulamentului de valorificare a acestora va fi demarată procedura de licitația pentru vânzarea activelor. Cumpărătorul activelor ar urma să realizeze pe amplasamentul de la Mintia noua capacitate energetică”, mai arată Ministerul Energiei.
Comitetul creditorilor Complexului Energetic Hunedoara a fost convocat pentru data de 12 aprilie. Două puncte sunt pe ordinea de zi, și anume prezentarea și aprobarea cererii administratorului special de valorificare a unor bunuri din patrimoniul debitoarei – SE Deva. Mențiune: În data de 29.03.2022 s-a aprobat cererea administratorului special numai cu privire la bunurile mobile libere de sarcini, iar cu privire la celelalte bunuri mobile nu s-a adoptat nicio hotărâre din cauza neîntrunirii majorității cerute de lege și prezentarea și aprobarea cererii administratorului special de valorificare a activului ”Termocentrala Mintia”.
Monika BACIU