Douã grãdinite intrã în reabilitare

Douã grãdinite din judetul Hunedoara ar putea intra, începând din acest an, într-un program de reabilitare al Ministerului Educatiei.

Doar o unitate de învãtãmânt este din Valea Jiului. mai exact, gradinita cu program normal de la Iscroni, Aninoasa ar putea fi modernizatã. Cea de-a doua grãdinita din judet care este inclusã în programul ministerului este la Sântãmãrie Orlea.

“În cadrul MENCS se deruleazã, prin coordonarea Unitãtii de Management al Proiectelor privind modernizarea retelei scolare si universitare douã proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, proiecte ce urmeazã a fi implementate în anul bugetar 2017: Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Scolare, proiect cofinantat de Banca Europeanã de Invetsitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sI Guvernului României, proiect ce are ca scop reabilitarea/constructia unui numãr de 1336 de unitãti din învãtãmântul preuniversitar si 16 cãmine studentesti si Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii, proiect cofinantat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul României, proiect ce îsi propune reabilitarea/constructia unui numãr de 750 de grãdinite”, aratã oficialii Ministerului Educatiei. Reabilitarea grãdinitei din Iscroni se va realiza în baza Proiectului privind Reforma Educatiei Timpurii, proiect cofinantat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul României

Monika BACIU