Rapoartele întocmite de administratorii judiciari ai Complexului Energetic Hunedoara au două concluzii total diferite, în ceea ce priveşte anumite persoane care ar putea fi trase la răspundere pentru situaţia în care se află societatea energetică.
În anul 2016, fostul administrator judiciar, arăta cu nume şi prenume (chiar şi CNP şi adresă!) care sunt persoanele potenţial vinovate pentru starea de dezastru a Complexului Energetic Hunedoara.
În raportul întocmit de actualul administrator judiciar, la 4 ani diferenţă, vina o poartă natura şi piaţa economică în care funcţionează societatea energetică.
Spre readucere aminte…
…, reluăm o parte din raportul întocmit de Casa de Insolvenţă GMC în anul 2016.
”Au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăti”.
Este vorba de membrii consiliului de administratie al Complexului Energetic Hunedoara care sunt acuzati că au participat voluntar si constient la distrugerea societătii. Raportul administratorului judiciar arată cu nume si prenume care sunt principalii vinovati pentru situatia în care se află Complexul Energetic Hunedoara în momentul de fată.
Extras din raportul întocmit în anul 2016
Potrivit administratorului judiciar sunt cumulati o serie de factori au dus la degradarea situatiei economico-financiare a societătii, însă principalii vinovati sunt membrii Consiliului de Administratie. Membrii Consiliului de administratie ai SOCIETĂTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA în perioada de la înfiintare până la numirea administratorului special, pentru fapta prevăzută de art.169 al.(1) lit c)” au dispus, în interes personal, continuarea unei activităti care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăti”. Bineînteles că răspunderea persoanelor în cauză nu va putea fi angajată dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolventă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolventă si au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opozitia lor la aceste decizii, dar aceste aspecte vor fi analizate si avute în vedere de către administratorul/lichidatorul judiciar la momentul întocmirii cererii prevăzute de art.169, sau pot fi invocate în apărare de către cei vizati”, arată raportul Casei de insolventă GMC Craiova.
Nu mai putin de 17 persoane s-au perindat prin Consiliul de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara si toate vor răspunde în fata legii. Este vorba de Purcaru Danciulescu Cristinel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Luca Alexandru, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Bobe Angelica, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Mangu Sorin Iuliu, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 22 mai 2014; Alic Costel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 14 martie 2013; Andronache Daniel, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 19 iunie 2014;  Demetrescu Ovidiu, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 12 noiembrie 2014; Purcaru Stamin Ion, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 18 ianuarie 2016; Preda Mihaela, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 05 mai 2015, -Popescu Elena, membru CA în perioada 05 februarie 2014 – 08 mai 2015; Untescu Marius, membru CA în perioada 27 noiembrie 2014 – 06 februarie 2015; Blaj Alexandru, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 01 mai 2015;  Ghimpau Aurelian, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 18 ianuarie 2016; Barbu Daniela Angela, membru CA în perioada 18 mai – 28 iulie 2015; Tudorache Iulian Robert, membru CA în perioada 18 mai 2015 – 18 ianuarie 2016; Partenie Negrea Sârbu Nicolae, membru CA în perioada 18 mai – 10 decembrie 2015; Offenberg Iulian, membru CA în perioada 30 septembrie 2015- 18 ianuarie 2016.
La 4 ani diferenţă…
…Complexul Energetic Hunedoara se află într-o situaţie financiară mai dezastruoasă. Însă, potrivit raportului nicio persoană nu poartă responsabilitatea pentru situaţia actuală.
Nicio persoană nu este vinovată pentru situaţia în care se află Complexul Energetic Hunedoara. Raportul întocmit de administratorul judiciar privind cauzele care au dus la declanşarea procedurii insolvenţei arată că piaţa defavorabilă în care funcţionează CEH este de vină pentru situaţia actuală a societăţii.
Extras din raportul întocmit în anul 2020
”Din analiza efectuată până în prezent, administratorul judiciar a concluzionat că insolvenţa companiei SCE Hunedoara SA se datorează unor cauze obiective şi majoritatea externe, fără a implica culpa unei/unor persoane anume din conducerea societăţii. Nu s-a constatat producerea unor fapte care ar fi încadrabile în prevederile art. 169 din Legea 85/2014: au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi; au ţinut o  contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în  conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumţia este relativă; au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi; în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori; orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu”, arată documentul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
”Apreciem că nu suntem în prezenţa săvârşirii vreuneia dintre faptele arătate anterior, prevăzute de lege, care să-i fie imputată vreuneia dintre persoanele din conducerea societăţii. Este evident că deschiderea procedurii de insolvenţă în anul 2015 ar fi fost extrem de benefică societăţii prin evitarea acumulării de noi datorii în perioada 2016-2019, datorii care au înrăutăţit mai mult starea acesteia, dar din prezentarea anterioară a situaţiei dosarelor de insolvenţă concluzionăm că organele societăţii nu se fac vinovate de continuarea în interes personal a unei activităţi care a condus la incapacitatea de plăţi. Procurarea de fonduri din împrumuturi acordate de stat, care ulterior au fost considerate ajutor ilegal, în condiţiile în care situaţia financiară proastă a societăţii era cunoscută, poate fi încadrată în faptă de procurare de fonduri pentru întârzierea încetării de plăţi, dar este de notorietate că scopul acestor măsuri a fost unul de protecţie socială, iar interesul a fost unul general, şi nu unul particular”, mai arată raportul.
Cosmin BACIU