Comisia Europeană propune
introducerea unei diplome europene pentru licențe, masterate și doctorate. Aceasta va elimina barierele în calea învățării prin simplificarea birocrației și va îmbunătăți accesul la educație de calitate. Diploma europeană va fi emisă și recunoscută de către statele membre, conform criteriilor stabilite de comun acord la nivelul Uniunii Europene și transpuse în legislația națională.

”Vă puteți imagina studiind la diferite universități, iar diploma voastră și abilitățile dobândite să fie recunoscute automat peste tot în UE? Cu toate că, în prezent, nu există un sistem european de recunoaștere a diplomelor universitare, de curând, o astfel de oportunitate de a face parte dintr-un program de studiu comun în întreaga Europă, de a studia în mai multe universități din diferite țări și de a obține o diplomă recunoscută în întreaga Uniune, este în planul celor de la Comsia Europeană. Având ca scop eliminarea barierelor din calea învățării, simplificarea birocrației echivalării studiilor, îmbunătățirea accesului la educație de calitate, Comisia Europeană propune diploma europeană, care să fie emisă și recunoscută de către statele membre pentru licențe, masterate și doctorate, în același format și după aceleași criterii, stabilite de comun acord la nivelul Uniunii Europene, dar care vor fi transpuse în legislația națională”, informează reprezentanții ADTI Valea Jiului.
FOTO: FACEBOOK
ADTI VALEA JIULUI