Din ce în ce mai putini elevi

Numãrul elevilor este într-o continuã scãdere, la nivelul judetului Hunedoara. Numai în cursul anului trecut scolar au rãmas sute de locuri neocupate, iar acest lucru duce si la pierderea locurilor de muncã în rândul profesorilor.

“Populatia scolarã din judetul Hunedoara a cunoscut o tendintã descendentã generalã între anii 2007 si 2014, tendintã ce se manifestã la fiecare nivel de educatie, mai putin cel postliceal si de maistri. Scãderea generalã a numãrului copiilor, elevilor si studentilor corespunde tendintei judetene de scãdere a populatiei si de îmbãtrânire demograficã descrisã anterior.

Cea mai dramaticã scãdere se înregistreazã la nivelul numãrului studentilor, de la 6.972 în anul universitar 2007-2008 la 3.410 în anul universitar 2014-2015. Învãtãmântul superior din judetul Hunedoara pregãteste specialisti în urmãtoarele domenii: inginerie, stiinte economice, juridice si sociale, prin intermediul Universitãtii din Petrosani si a Facultãtii de Inginerie din Hunedora (filiala Universitãtii Tehnice din Timisoara). Universitatea din Petrosani are o lungã traditie, functionând în Valea Jiului începând cu anul universitar 1957 – 1958”, aratã un raport al Consiliului Judetean Hunedoara. Situatia este similarã si în ceea ce priveste învãtãmântul liceal. Peste 400 de locuri au rãmas neocupate.

“Tendinta descendentã se manifestã si în ceea ce priveste numãrul elevilor înscrisi în învãtãmântul liceal, unde la nivelul anului scolar 2015-2016 au rãmas 407 de locuri neocupate. Analiza ofertei educationale, cererii si a proiectiei cererii potentiale pe domenii de pregãtire la nivel liceal în judetul Hunedoara indicã interesul crescut al elevilor fatã de specializãrile din domeniul comertului, mecanicã, turism si alimentatie si economic. Astfel, populatia tânãrã tinde sã se orienteze cãtre domenii cu deschidere mai largã comparativ cu profilul puternic industrial al judetului”, mai aratã cei de la CJH. Existã sanse ca mai multi profesori sã rãmânãrã fãrã loc de muncã având în vedere scãderea numãrului de elevi.

Monika BACIU