Dezinsectie si deratizare la Petrosani si Aninoasa

Consiliul Local al municipiului Petrosani va dezbate un proiect de hotãrâre care priveste dezinsectia si deratizarea în municipiul Petrosani.  Este vorba, în fapt, de aprobarea studiului de oportunitate si delegarea serviciului public de  salubrizare din municipiul Petrosani pentru  activitãtile “dezinsectie, dezinfectie si deratizare”.
“Studiul de oportunitate reprezintã o cerintã a Legii nr. 51/2006 a  serviciilor comunitare de utilitãti publice, republicatã, scopul acesteia fiind de a fundamenta si stabili solutiile optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritãtile administratiei publice locale vor asigura elaborarea si vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interes, un studio de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum si  documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii”, aratã  documentele.  De altfel, conform  unui ordin al ANRSC, autoritãtile locale, institutiile publice, operatorii  economici, cetãtenii cu gospodãrii individuale si asociatiile de proprietari au obligatia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor si  rozãtoarelor purtãtoare  de maladii transmisibile si/sau generatoare de  disconfort din spatiile pe care le detin.

În acest sens, consiliul local urmeazã sã aprobe delegarea gestiunii  “serviciului public de  salubrizare din municipiul Petrosani pentru  activitãtile “dezinsectie, dezinfectie si deratizare”, prin contract de achizitie public de servicii, pentru o perioadã de 4 ani”.
Si orasul Aninoasa va intra în proces de dezinsectie. Pentru realizarea de dezinsectie se vor folosi substante conforme si avizate de Ministerul Sãnãtãtii de cea mai bunã calitate, substante care vor fi specificate în procesul verbal la terminarea lucrãrilor.
16.740 de lei este valoarea serviciilor de dezinsectie ce vor fi realizate de o societate din Aninoasa. Legislatia deratizare în vigoare,  stipuleazã în mod clar importanta si periodicitatea fiecãrei interventii. Serviciul de dezinsectie si dezinfectie sunt actiuni de prevenire a unor boli transmisibile prin intermediul insectelor si rozãtoarelor, si ce este deja cunoscut, este cã a preveni este mult mai usor decât a combate.
Cosmin BACIU