Depopularea Vãii Jiului afecteazã si Universitatea

Depopularea Vãii Jiului are repercusiuni în toate domeniile din zonã. Universitatea din Petrosani resimte acut lipsa studentilor, numãrul acestora diminuându-se de la un an la altul. Declinul economic al zonei face ca si institutia de învãtãmânt superior sã aibã de suferit, iar pentru a face fatã crizei, cei de la Universitate vor sã atragã si studenti maturi.

“Valea Jiului se depopuleazã si universitatea suferã de faptul cã tinerii de 18-20 de ani care ar trebui sã fie viitorii nostri studenti pãrãsesc Valea Jiului. Este o realitate si din studiile care le-am fãcut avem doar jumãtate din studentii normali proveniti din Valea Jiului. Trebuie sã facem eforturi sã “fortãm” studentii maturi, vorbim de persoanele de peste vârsta normalã de studentie. Este o chestiune normalã ca oamenii sã se recalifice si la o anumitã vârstã. Trebuie sã facem eforturi sã aducem studenti si din Republica Moldova, care la ora actualã sunt 10% din studentii Universitãtii, dar si din alte orase ale judetului si Oltenia. Cam acestea sunt zonele de unde atragem, la momentul actual, studentii”,  a declarat Prof.univ.habil.dr.ing. Eduard Edelhauser, prorectorul Universitãtii Petrosani.

Institutia de învãtãmânt superior mizeazã si pe studentii proveniti din alte tãri. În momentul de fatã, 10% din studentii de la Petrosani sunt din Republica Moldova. Pentru a atrage studenti din toate colturile lumii, institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului va pregãti si programe în limba englezã.

“Sperãm ca prin proiectele pe care le derulãm sã atragem studenti strãini sau mãcar studenti români care sã se recalifice în limba englezã pentru a le putea oferi o altã oportunitate de lucru, nu numai în strãinãtate, dar si la companii strãine care ar putea veni în Valea Jiului”,  a mai subliniat sursa citatã. O altã problemã identificatã este cea a absolventilor de liceu care în ultimii ani nu reusesc sã promoveze examenul de bacalaureat. Astfel, an de an, Universitatea din Petrosani rãmâne cu locuri neocupate la studiile universitare de licentã.

Monika BACIU