Demolãri ilegale, riscante si costisitoare

12Legal, pentru unele modificãri ale apartamentelor, gen închiderea balcoanelor, dãrâmarea unui perete sau mutarea unei usi, ar fi nevoie de obtinerea unor aprobãri precum si de întocmirea unor documente. În caz contrar ar urma sã curgã amenzile. Pentru început trebuie sã fie obtinute Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Construire, conform Legii 50 /1991, de la primãrie. Cu aceste acte în buzunar ar trebui cãutat un specialist care sã întocmeascã un proiect, conform cãruia sã nu fie afectatã structura de rezistentã a imobilului. Pentru demolarea unui perete, de exemplu, trebuie sã fie obtinutã o autorizatie de desfiintare a peretelui respectiv, caz în care este nevoie de un aviz din partea asociatiei de proprietari precum si de un act notarial … mai departe