Decedați dați în judecată

Cei chemați în judecată de asociație n-ar fi plătit întreținerea timp de circa trei ani de zile
R eprezentanții asociației au cerut achitarea datoriei, a penalităților de întârziere și a cheltuielilor de judecată. Doar că la momentul introducerii acțiunii la Judecătoria Deva, oamenii dați în judecată erau decedați.

”Reclamantul i-a chemat în judecată pe pârâți solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea
acestora la plata sumei de
45.925,08 lei, reprezentând debit principal și penalități de întârziere. datorate reclamantului drept
cheltuieli comune. Cu cheltuieli de judecată în valoare de 1500 lei. În motivare a arătat, în esență, că pârâții sunt proprietarii imobilului situat în Deva, și nu au achitat
taxele comune aferente acestuia în perioada ianuarie 2017-martie 2020. (…) Instanța i-a pus în vedere reclamantului că ambii pârâți sunt decedați, fapt care rezultă din procedura de comunicare și din
verificarea evidențelor DEPABD, iar acesta a solicitat acordarea unui
termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor”, se reține din dosar. Judecătoria Deva a arătat că poate fi exercitată numai împotriva unei persoane care are capacitate procesuală în condițiile legii. Astfel, instanța a stabilit excepția lipsei capacității procesuale a pârâților și a respins acțiunea ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără
capacitate procesuală de folosință.