Dacika – Tribut eroilor, un eveniment dedicat Centenarului, la Lupeni

 

Primãria si Consiliul Local al Municipiului Lupeni în colaborare cu Teatrul National de Operetã si Musical ”Ion Dacian” Bucuresti gãzduieste miercuri, 12.09.2018 începând cu orele 19,00 Turneul National ”Dacika, Tribut Eroilor”.
Repertoriul spectacolului cuprinde 20 de piese, în duratã totalã de 110 minute, fiind în cea mai mare parte prelucrãri dupã mai multe categorii de piese muzicale: muzicã folcloricã solemnã: Asa-i românul, Cântec despre Bucovina; teme folclorice românesti celebre: Barbu  lãutaru, Tudorito nene, Mocirita, Unde e Târgovistea,  Lie Ciocârlie; muzicã româneascã de facturã cultã: Balada de Ciprian Porumbescu, Balada pentru vioarã de George Enescu, Rapsodiile pentru orchestrã de George Enescu; melodii originale de inspiratie  folcloricã.
“Evenimentul este dedicat Centenarului si va avea loc la Palatul Cultural ”Minerul” din Lupeni. Intrarea se va face pe bazã de invitatii gratuite care pot fi achizitionate de la Palatul Cultural în perioada 04-12.09.2018 între orele 10,00-13,00”, aratãLucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Un concept muzical  original, menit a simboliza printr-un produs artistic de cel mai înalt nivel profesional si de o deplinã decentã cele douã evenimente de maximã importantã din istoria  modernã a României: Marea Unire, reprezentatã prin realizarea unui parcurs  muzical complet prin marile zone geografice ale României, intergând unui produs unitar, bine închegat, cele mai diverse surse de inspiratie folcloricã. Acest amplu periplu stilistic devine astfel simbolul unitãtii spatiului cultural românesc, al unei mosteniri culturale comune, unice; Primul Rãzboi Mondial, a cãrui tragicã mãretie este evocatã atât prin tratarea monumentalã, impresionantã a temelor folclorice cât si, în sine, prin materialul muzical utilizat, piesele prezentate fiind bazate pe cântece patriotice si folclorice autentice: “Asa-i românul”, “Cântec despre Bucovina”, “Hora Unirii” etc.
Unicitatea acestui proiect constã în sinceritatea, seriozitatea si profesionalismul cu care compozitorul si orchestratorul Mihai Toma actualizeazã expresia muzicalã de tip folcloric, integrând-o necesitãtilor culturale ale prezentului. Prelucrãrile sunt realizate într-un limbaj caracterizat prin decentã si respect fatã de valorile traditionale, fãrã abordãri cu tentã de divertisment. Stilul muzical abordat este cel al muzicii electronice simfonice monumentale (model Vanghelis – J. M. Jarre), pornind de la prelucrarea de teme muzicale românesti de facturã popularã si cultã. Orchestratiile pieselor  presupun utilizarea ritmurilor folclorice combinate cu sunete sintetice si instrumente etnice. Spectacolele au structura unui concert multimedia vocal – simfonic având în prim-plan un grup solistic de 5 muzicieni care evolueazã atât solo cât si împreunã cu orchestra de 10 instrumentisti si corul de 8 solisti vocali ai Teatrului de Operetã si Musical ION DACIAN. Acest proiect a fost deja prezentat sub diverse forme în cadrul a numeroase concerte si  festivaluri începând cu anul 2015 (în Bucuresti – Piata Universitãtii, parcul Cismigiu, la Focsani, Mãrãsti, Brasov si Sinaia), bucurându-se de un deosebit succes si de o  primire entuziastã din partea tutror categoriilor de public. Efectul acestei productii  artistice a fost de fiecare datã unul categoric, auditoriul fiind fascinat de spectaculozitatea materialului sonor si a prezentãrii vizuale, de forta impresionantã pe care încadrarea electronicã  o conferã temelor folclorice arhicunoscute, prezentate  în manierã cât mai  autenticã, cu ajutorul  fluierului, taragotului, naiului, pianului sau viorii.
Monika BACIU