Cursul valutar afecteazã CEH

Oscilatiile de pe piata financiarã nu afecteazã doar populatia. Complexul Energetic Hunedoara resimte variatiile de pe piatã. CEH are mai multe credite în diferite monede, iar oscilatiile de pe piata financiarã contribuie la destabilizarea situatiei financiare.

“Societatea îsi desfãsoarã activitatea în România într-un mediu economic caracterizat printr-o fluctuatie a cursului valutar. Moneda localã s-a depreciat foarte putin fatã de euro în cursul anului 2015, în schimb a suferit o depreciere semnificativã fatã de USD si JPY. Desi moneda de referintã a societãtii este leul, societatea desfãsoarã tranzactii si în alte valute decât leul. În prezent, nu existã o piatã în afara României, pentru conversia leului în alte valute”, aratã raportul administratorilor CEH. Societatea energeticã are mai multe credite contractate în diferite monede, iar fluctuatiile de pe piata valutarã afecteazã stabilitatea, si asa fragilã, a CEH.  “La data de 31 decembrie 2016, societatea avea încheiate contracte de împrumut dupã cum urmeazã: BEI: suma de 29.657.083,35 euro, echivalentul a 134.675.781,20 lei; la data de 31.12.2016 valoarea sumei trase este de 32.650.000 euro cu rata de dobândã de 2,531% pe an, pentru transa de 6.530.000 euro, iar pentru diferenta de 26.120.000 euro, rata de dobândã este de 2,551% conform graficelor de rambursare comunicate de BEI prin intermediul Ministerului de Finante. Acest credit a început sã fie rambursat începând cu luna decembrie 2015, în rate egale semi-anuale pânã în anul 2027. La plata fiecãrei rate se va achita o primã de risc în procent de 3,2%, calculatã la soldul tras si nerambursat”, aratã raportul administratorilor. CEH are credite contractate si de la BCR, dar si de la BRD.

“BCR: suma de 17.232.000 euro, echivalentul a 78.252.235,20 lei; la data de 31.12.2016 valoarea sumei trase este de 17.950.000 euro cu rata de dobândã de 4,2% pe an conform Acordului de Împrumut Subsidiar (AIS. Acest credit a început sã fie rambursat în luna octombrie 2016, în rate egale, semi-anuale pânã în anul 2028. La plata fiecãrei rate se achitã o primã de risc în procent de 3,2%, calculatã la soldul tras si nerambursat. Conform AIS societatea datora Ministerului Finantelor Publice un comision la fondul de risc în cuantum de 2,5% din suma împrumutului de la BCR (448.750 euro). BRD: suma de 12.446.033,72 euro (echivalentul a 56.518.683,73 lei) la data de 31.12.2016, valoarea sumei trase din totalul creditului în valoare de 14.700.000 euro, cu o ratã a dobânzii de 3,79% pe an conform AIS. Acest credit urmeazã a fi rambursat începând cu anul 2017, în rate egale, semi-anuale pânã în 2029. La plafa fiecãrei rate se achitã o primã de risc în procent de 3,2%, calculatã la soldul tras si nerambursat. Conform AIS societatea datora Ministerului Finantelor Publice un comision la fondul de risc în cuantum de 2,5% din suma împrumutului de la BRD (367.500 euro)”, mai aratã acelasi raport.  Societatea îsi desfãsoarã activitatea într-un mediu concurential inechitabil, pe o piatã a energiei electrice în care pretul de vânzare al energiei electrice este coborât artificial de cãtre sectoarele energiei regenerabile. La aceastã instabilitate se adaugã si oscilatiile de pe piata bancarã.

“Procesul de ajustare a valorilor în functie de riscul care a avut loc pe pietele financiar internationale în anii precedenti a afectat performanta acestora, inclusive pietele financiar-bancare, industriale si de consum din România, conducând la o incertitudine crescutã cu privire la evolutia economicã în viitor”, mai aratã raportul CEH. Oficialii CEH mai subliniazã cã societatea se confruntã cu o crizã a lichiditãtilor din anul 2008. “Criza curentã de lichiditate si creditare care a început la mijlocul anului 2008 si s-a mentinut pânã în prezent, a condus printre altele la un nivel scãzut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, niveluri scãzute de lichiditate în sectorul bancar românesc, rate de împrumut interbancare ridicate, ajustarea preturilor produselor. Pierderile semnificative suferite de pe piata internationalã ar putea afecta capacitatea societãtii de a obtine noi împrumuturi si refinantãri ale facilitãtilor existente în conditii similare celor aplicabile tranzactiilor anterioare. Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piatã de creditare lipsitã de lichiditãti, analizare respectãrii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societãtii de a continua sã functioneze pentru o perioadã rezonabilã de timp, ca urmare a scãderii cererii, toate acestea rãdicând la rândul lor alte provocãri”, mai arãt raportul.

Monika BACIU