În perioada 14 – 19 iulie 2019, în municipiul Deva se desfãsoarã un curs de formare dedicat  abordãrii integrate a managementului  patrimoniului mondial, în contextul dezvoltãrii durabile la nivel local si national.
Evenimentul, desfãsurat în sala de  conferinte a Hotelului Deva sub forma unor ateliere cu mai multe module, reuneste specialisti români si strãini din sfera gestionãrii  patrimoniului cultural si a protectiei mediului, fiind organizat în comun de UNESCO, prin intermediul Biroului Regional pentru Stiintã si Culturã al UNESCO în Europa, si Institutul National al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitãtii Nationale si al Consiliului Judetean Hunedoara.
Pe parcursul acestei sãptãmâni, participantii la curs vor discuta cu cei patru lectori ai UNESCO despre principalele concepte si prevederi pentru a întelege corect  managementul bazat pe valori în contextul patrimoniului mondial si  pentru a defini, evalua si îmbunãtãti sistemele de gestionare a patrimoniului. O atentie deosebitã va fi acordatã rolului comunitãtilor, în acest cadru, precum si abordãrilor metodologice pentru a asigura angajarea deschisã, incluzivã si pro-activã a mai multor pãrti interesate, în vederea stabilirii unor abordãri de management mai potrivite pentru gestionarea continuitãtii si schimbãrii în interiorul si în jurul locurilor de patrimoniu. O altã temã principalã ce va fi discutatã în cadrul atelierului o reprezintã necesitatea de a aborda integrarea  managementului  patrimoniului mondial în cadrul dezvoltãrii durabile la nivel national si local, în vederea creãrii  unei relatii reciproc  avantajoase între  protectia patrimoniului cultural si procesele de dezvoltare durabilã.
Scopul cursului este acela de a dobândi cunostinte, abilitãti si competente sporite în rândul participantilor la ateliere, familiarizarea specialistilor cu nevoile specifice ale proprietãtilor actuale/ potentiale ale României si familiarizarea cu experientele de gestionare ale patrimoniului mondial din întreaga lume si pentru o varietate de tipologii.
Pe parcursul întregii sãptãmâni, evenimentul va reuni prezentãri ale specialistilor români si strãini, activitãti de grup, sesiuni interactive si vizite la fata locului, împãrtite în trei module tematice. În cadrul modulelor 2 si 3, vor fi prezentate o serie de studii de caz cu scopul de a sustine învãtarea din experientele în domeniu si pentru o varietate de tipologii de patrimoniu. În plus, sesiunile de lucru în grup vor fi dedicate studiilor de caz din România, fiind programate si unele vizite în teren. Prezentãrile din cadrul studiilor de caz au în vedere: componentele proprietãtii Patrimoniului Mondial „Cetãtile Dacice din Muntii Orãstie”,  patrimoniul religios medieval din judetul Hunedoara inclus pe Listã Provizorie, celelalte 5 (cinci) proprietãti ale Patrimoniului Mondial cultural românesc.
Biroul de presã