Cumpărătorii termocentralei Mintia, informați despre istoricul acesteia

P otențialii cumpărători ai termocentralei Mintia vor fi informați despre istoricul activității desfășurate pe amplasament.

Agenția de Protecția Mediului Hunedoara a informat Complexul Energetic Hunedoara despre obligația de a se realiza investigarea preliminară a sitului potențial
contaminat la SE Deva.
”Ulterior, prin adresa nr. 504/CFM/31.01.2022, APM Hunedoara ne-a comunicat că investigarea realizată prin bilanțul de mediu nivel II va colecta și
analiza informațiile referitoare la istoricul activității desfășurate pe amplasamentul CET Mintia, iar în cazul în care în viitor pe acest amplasament se va intenționa desfășurarea de activități sensibile conform Ordinului nr. 756/1997, va fi obligatorie parcurgerea în
prealabil a etapelor de investigare detaliată, evaluarea riscului și
remediere. Prin urmare, acest răspuns va fi adus la cunoștința potențialilor cumpărători prin
caietul de sarcini”, arată raportul administratorului judiciar.
Termocentrala Mintia urmează a fi scoasă la vânzare. Până acum, mai multe societăți și-au manifestat intenția de a cumpăra termocentrala.
Monika BACIU