Cum vede primarul Dunca viitorul zonei? Proiect de 1 milion de euro

Mina Aninoasa s-a închis de 13 ani si de atunci, toate clãdirile au fost abandonate.  Fostul primar a  încercat sã reabiliteze totul si sã facã acolo un muzeu, dar a falimentat la propriu orasul, iar acum, Nicolae Dunca, primarul actual, spune cã s-a gândit mult la vârstnicii care sunt  singurii care au rãmas în numãr mare în toatã Valea Jiului si, pentru ei a accesat un proiect european, de un milion de euro. Cu el va reabilita o clãdire si o va transforma într-un loc de întâlnire al acestor oameni.
„Este un centru de zi pentru vârstnici, pentru cã nu doar aici se observã cã persoanele tinere au cam plecat la lucru  în strãinãtate si au rãmas în zonã cei  vârstnici. Pentru a preveni institutionalizarea acestor oameni, noi  ne-am gândit sã dezvoltãm reteaua de  servicii sociale pe plan local, respectiv, înfiintãm un centru de zi, cu dotãrile necesare pentru a-si petrece timpul aici”, a precizat Nicolae Dunca, primarul orasului Aninoasa.
Initial, acest loc va fi doar unul de petrecere a timpului liber, pentru ca mai apoi, dacã va fi necesar, primarul spune cã va încerca sã le ofere si o masã caldã, ori chiar cazare pe timp de noapte. „Este componentã nerezidentialã. Nu este si pe timp de noapte, în prima fazã. Apoi, dacã lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, ne gândim cã bãtrânii sã poatã locui si sã îl transformãm. În prima fazã este fãrã masã, ulterior, va fi cu masã. Vor petrece aici doar timpul liber, vor juca cãrti, remmy, vor avea si echipamente sportive pentru miscare si noi reabilitãm si clãdirea,  care aratã jalnic”,  mai adãugat edilul.  Potrivit proiectului, va fi refãcut imobilul de pe strada Uzinei nr. 1 (P+2E, cu o suprafatã de 1.537 mp) prin  termoizolarea fatadei, montarea de tâmplãrie termoizolantã, reabilitarea sistemului de încãlzire si climatizare, dotarea cu mobilier si echipamente conform destinatiei, implementarea unui sistem de management pentru monitorizarea si  controlul sistemului de încãlzire/ preparare apã caldã, monitorizarea consumurilor energetice. Valoarea totalã a investitiei este de 4.334.472,88 lei, din care 4.247.783,31 lei fonduri nerambursabile.
Diana Mitrache