Cum va fi folosit excedentul bugetar al CJ Hunedoara

Î ntruniți în ședință ordinară, consilierii județeni au adoptat proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021. Este vorba de suma de 693.000 de lei, care va fi folosită pentru anumite obiective de investiții. Astfel, suma de 42.000 de lei va fi folosită pentru ”achiziția unui server și a unei bariere auto-stradale”. Cea mai mare sumă, și anume 501.000 lei va merge către partea medicală. Astfel, suma de 350.000 de lei va fi repartizată pentru obiectivul de investiții ”Construire clădire pentru secția spitalizare de zi cu folosință temporară pentru unitatea de primiri – urgențe”, suma de 76.000 de lei va fi utilizată pentru documentația aferentă obiectivului de investiții ”creșterea siguranței pacienților în sanatoriul de pneumoftiziologie Brad”. Alți 75.000 de lei au fost alocați pentru documentația aferentă obiectivului de investiții ”Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu în vederea măririi puterii instalate”. Suma de 150.000 de lei va merge către sectorul de protecție a mediului și anume pentru cofinanțarea proiectului ”sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea SMID Hunedoara”.

Monika BACIU