Cum s-a încheiat admiterea la UP?

La Universitatea din Petrosani s-a încheiat marti sesiunea de admitere din aceastã varã. Conducerea institutiei de învãtãmânt superior sustine cã este în grafic si cã, pânã la toamnã, toate locurile scoase se vor ocupa, cu sigurantã. Asta, pentru cã lucrurile abia atunci se vor aseza.

„Foarte multi dintre absolventii de liceu, cu diplomã de Bacalaureat, au ales sã fie studentii sau masteranzii nostri. Avem peste 900 de înscrieri la toate programele  de master si licentã si noi sperãm ca, la master, sã ocupãm mãcar 300 de locuri. Sunt 200 bugetate si 100 cu taxã. La licentã sunt peste 400 de înscrieri, ceea ce ne dã încrederea cã, la toamnã, se ocupã toate”,  a declarat prof univ dr habil Eduard Edelhauser, prorector al Universitãtii din Petrosani. Pentru studentii din Basarabia au fost alocate 85 de locuri în aceastã sesiune, însã, cererile lor sunt mult mai multe. Tocmai de aceea, profesorii vor sã suplimenteze numãrul lor si au cerut asta Ministerului Educatiei.

„Pânã în 31 iulie le vom finaliza si tria cererile. Asta înseamnã cã va fi chiar nevoie sã cerem suplimentarea locurilor la minister, pentru a completa locurile alocate basarabenilor”, a mai adãugat prorectorul Universitãtii din Petrosani. Mai rãmân, însã, si locuri pentru toamnã. „Estimez cã aproximativ 200 de locuri la studiile de licentã mai rãmân în toamnã. Dar, sunt programe la care sunt ocupate toate locurile. Câteva specializãri ale facultãtii de Stiinte sunt încãrcate la maxim, cele care întotdeauna au avut cerere. E vorba despre Economia turismului si serviciilor, Management, Administratie publicã, dar si la câteva specializãri ingineresti e plin. Este vorba despre Transporturi, Calculatoare, TCM, Ingineria securitãtii, Ingineria calitãtii”, a mai spus rectorul.  Universitatea din Petrosani are 3 facultãti si cea cu traditie rãmâne cea de mine. Admiterea s-a fãcut pe baza notei de la Bacalaureat, care a contat în proportie de 60%, iar restul a fost completat cu notele obtinute la proba din Bacalaureat la disciplinele de profil.

Diana Mitrache