Cum a afectat cresterea salariilor bugetul ApaServ

Majorarea salariilor prin Hotãrâre de Guvern îi afecteazã pe angajatori. Acolo unde nu toate societãtile se bazeazã pe productivitate, majorarea este greu de suportat.  Chiar dacã  ApaServ Valea Jiului înregistreazã profit, datoritã managementului eficient, cresterea veniturilor pentru salariati se resimte în buget.
“Conform HD nr. 1/06.01.2017, începând cu data de 01.02.2017 salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã s-a stabilit la 1450 lei. Pentru aplicarea prevederilor HG nr. 1/2017 privind stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã, suma stabilitã în bani care nu include sporuri si alte adaosuri, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore în medie pe lunã, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/orã, un numãr de 335 de salariati dintr-un efectuv de 520  salariati (la data aplicãrii prevederilor HG nr. 1/2017), respective 64,42% salariati au fãcut obiectul salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã, de la 1250 lei la 1450 lei lunar, începând cu data de 01.02.2017”, aratã raportul ApaServ Valea Jiului.  569.503 a fost  efortul financiar aferent anului trecut pentru plata salariilor angajatilor care beneficiau de prevederea hotãrârii de Guvern. În plus, ca „urmare a cresterii salariului minim de la 1250 lei la 1450 lei a crescut si componenta sporuri începând cu data de 01.02.2017 si este de mentionat faptul cã 36,54% salariati (beneficiari ai majorãrii salariului la 1450 lei) dintr-un efectiv de  520 salariati îsi desfãsoarã activitatea  la locuri de muncã  organizate în ture de  12 ore si 24 ore  libere si beneficiazã de sporuri (repaus sãptãmânal de 1% si muncã în timpul noptii de 25%), din salariul de bazã lunar”.
Monika BACIU