Cultura romã, pusã în scenã la castel

Povesti rome. Turistii alflati la Castelul Corvinilor din Hunedoara au avut posibilitatea de a lua contact cu obiceiurile si traditiile romilor. Actiunile au avut loc în cadrul cadrul proiectului RROMANE PARAMÌÆA (POVESTI ROME) – inventariere si mãsuri de conservare a patrimoniului imaterial rom din regiunea … mai departe