Crucea Rosie Petrosani, în proiectul european EACEA

La Proiectul european EACEA – Eforturi locale privind protectia mediului în contextul politicii de mediu a Uniunii Europene, care se va derula, în Ungaria, la Varpalota, vor participa în  calitate de parteneri delegatii din cinci tãri, respectiv Ungaria,  tara gazdã, România, Croatia, Polonia si Italia. România va fi reprezentatã de municipiul Petrosani, cu o delegatie formatã din 17 membri, din care trei sunt voluntari ai Crucii Rosii Petrosani.
În cadrul proiectului european EACEA, care se va derula în Ungaria, Varpalota,  – oras înfrãtit cu municipiul Petrosani –  în perioada 11–16 august 2018, o delegatie a municipiului Petrosani va reprezenta România. Fiecare tarã partenerã în cadrul acestui proiect – Ungaria, România, Croatia Polonia,  Italia – are un rol bine determinat.
Delegatia de la Petrosani este formatã din 17 membri ai  societãtii civile, dintre care trei sunt voluntari ai Crucii Rosii Petrosani, voluntari  care au  experientã în domeniu si rezultate remarcabile în plan local, zonal si national.  Este vorba de profesor Cristina Sârbu, Scoala 7 Petrosani, presedinte al Crucii Rosii Petrosani, cu multe proiecte de anvergurã la activ;  Luisa Badea, proaspãtã studentã la medicinã si Smaranda Ivan, de la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Petrosani, care s-a remarcat prin participarea la numeroase forumuri si olimpiade zonale si nationale. Obiectivele acestui proiect sunt multiple, printre care cunoasterea politicilor de mediu UE, întelegerea sistemului politic al Uniunii,  a istoriei si valorilor europene; multiculturalism; combaterea  stigmatizãrii migrantilor; prezentarea Consiliului European al Solidaritãtii si munca de voluntariat etc.  Delegatia de la Petrosani are rolul de a prezenta Functionarea Consiliului Europei,  dezbateri în cadrul workshop-ului si  înfiintarea Mini Consiliului Europei, dar si prezentarea Organismului European de Solidaritate, importanta voluntariatului etc. Pentru cã partenerii din acest proiect sunt orase înfrãtite,  va avea loc si sedinta Comitetului European al Oraselor Înfrãtite.  Serile a cinci zile de proiect au fost dedicate culturii fiecãrei tãri participante, respectiv  searã gastronomicã si momentul artistic aferent. Seara de luni, 13 august 2018, apartine Petrosaniului, României.