Criterii pentru acordarea ajutoarelor de urgentã aprobate în Consiliul Local Petrosani

Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat proiectul de hotãrâre prin care se stabilesc criteriile în baza cãrora se acordã ajutoare de urgentã.
Anul trecut au fost acordate 66 de ajutoare de urgentã. Acum Consiliul Local al municipiului Petrosani a reglementat acest lucru, tinând cont de legile  nationale în vigoare.  Potrivit legii, “primarii pot acorda ajutoare de urgentã familiilor si persoanelor care se aflã în situatii de necesitate cauzate de calamitãti naturale, incendii, accidente, precum si pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotãrâre a consiliului local”.
Potrivit hotãrârii Consiliului Local al municipiului Petrosani, ajutoarele de urgentã se acordã în limita fondurilor prevãzute în bugetul local, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul/resedinta pe raza municipiului Petrosani care se aflã în situatii deosebite.
În acest sens, pot primi ajutoare de urgentã “persoanele singure/familiile cu venitul lunar net pe membru de familie de pânã la 80% din salariul de bazã minim net pe tarã, ai cãror membrii necesitã tratamente si investigatii medicale, suportate din contributii proprii care depãsesc veniturile familiei, în baza recomandãrilor (actelor) medicale si a justificãrilor cheltuielilor (chitante, facturi, bonuri fiscal, costul deplasãrii la clinici de specialitate din altã localitate); persoanele care se confruntã cu problem grave de sãnãtate, ce necesitã interventii chirurgicale, tratamente si investigatii medicale de lungã duratã, în clinici de specialitate din tarã sau din strãinãtate, ale cãror costuri depãsesc posibilitãtile financiare ale familiei, în baza recomandãrilor (actelor) medicale si a justificãrilor cheltuielilor (chitante, facturi, bonuri fiscal, costul deplasãrii la clinici de specialitate din altã localitate)”. Potrivit aceleiasi hotãrâri a Consiliului Local se mai poate acorda ajutor financiar în situatia în care este  necesarã achizitionarea unor dispozitive medicale,  destinate recuperãrii unor deficiente organice sau functionale care nu sunt  gratuite în sistemul public de sãnãtate. Ajutorul se acordã în completarea costurilor dispozitivelor atunci cînd situatia material a familiei nu permite achizitionarea din fonduri proprii.  Si acordarea ajutoarelor de înmormântare se încadreazã în categoria ajutoarelor de urgentã, cu respectarea unor anumite criterii.
Cosmin BACIU