Contract prelungit cu asociatia care se ocupã de câinii maidanezi

Contractul dintre administratia localã de la Petrosani si ADI Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân a fost prelungit pentru o perioadã de încã trei ani. O parte din consilierii petrosãneni solicitã cã Asociatia sã prezinte un raport.
“Prin cererea cu nr. 183052017, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân” a solicitat aprobarea prelungirii contractului de comodat (…). Prin hotãrârea Consiliului Local nr. 118/2012, s-a aprobat asocierea municipiului Petrosani cu judetul HUnedoara si unele unitãti administrative-teritoriale din judet în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã “Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân”, cu scopul principal de a gestiona în conformitate cu legislatia tãrii noastre si cu legislatia europeanã animalele cu si fãrã stãpân din judet”, aratã documentul.
Astfel, Consiliul Local a aprobat prelungirea contractului de comodat pentru o perioadã de încã trei ani, însã o parte din consilieri cer un raport din partea asociatiei.
“De ce toate contractele sunt de comodat si nu le percepem o chirie? Adresa pe care a fãcut-o directorul de la judet ne cere sã prelungim cu trei ani, dar nu ne spune câti câini mai are, cum îi îngrijeste, ce face cu ei”, a spus consilierul local Mihai Barbu.
Peste 2000 de câini din judetul Hunedoara au fost eutanasiati. La nivelul judetului Hunedoara, functioneazã, de câtiva ani, Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Animalelor fãrã Stãpân, iar douã dintre cele opt adãposturi canine sunt în Valea Jiului, la Petrosani si Uricani.
Asociatia gestioneazã un numãr de 8 adãposturi pentru câinii fãrã stãpân, cu o capacitate de cazare de 844 de locuri. Adãposturile sunt situate în Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Cãlan, Orãstie, Petrosani si Uricani. “Pânã în prezent, au fost capturati un numãr de 3312 câini, au fost adoptati 1240 câini si au fost eutanasiati 2029 câini”, aratã un bilant al CJ Hunedoara.
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Serviciul Judetean pentru ocrotirea animalelor fãrã stãpân” înfiintatã prin Sentinta Civilã nr.3904/2012. Scopul acestei asociatii este: „gestionarea în conformitate cu legislatia tãrii noastre si cu legislatia europeanã a tuturor animalelor cu si fãrã stãpân din judet”. În anul 2016, la Petrosani au fost capturati 410 câini si eutanasiati 225.
Monika BACIU