[ Contract pentru eliminarea deșeurilor medicale, anulat ]

S pitalul de Urgență din Petroșani a avut în vedere încheierea unui acord cadru de furnizare de Servicii de colectare, de transport, procesare şi eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, inclusiv furnizare de ambalaje. Pentru perioada 2022-2025 este avută în vedere încheierea contractului. Potrivit portalului de achiziții publice, procedura a fost anulată, la finalul săptămânii trecute. ” Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanți care au depus oferta”, arată portalul. Este vorba de deşeuri anatomo-patologice, deşeuri infecţioase, deşeuri întepãtoare-tãietoare, deşeurile chimice şi farmaceutice, dar şi alte tipuri de deşeuri.
“Prestatorul trebuie sã poatã sã furnizeze unităţii spitaliceşti, ambalaje şi materiale pentru colectare, etichetare şi marcare care sã permitã colectarea separatã a deşeurilor medicale periculoase, şi care se încadreazã în cerinţele prevãzute în O.M.S. nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, HG 1175/2007 şi Ordinul 2737/2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizeazã emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea în scopul menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mãrfurilor peri¬culoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mãrfurilor periculoase”, aratã documentaţia. Acordul-cadru are ca obiect încheierea de contracte subsecvente pentru achiziționarea de servicii de colectare, de transport, procesare și eliminare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale desfăşurate de către unitatea spitalicească pentru o perioadă ce acoperă 4 ani. Cantitatea maximă de deșeuri spitalicești care face obiectul contractului este estimată la 300.000 Kg. Acordul cadru are o valoare maximă de 1,5 milioane de lei.

Monika BACIU