Contract de peste 3,5 milioane, scos la licitatie de Primãria Petrosani

Primãria municipiului Petrosani a scos la  licitatie un contract de peste 3,5 milioane de lei. Mai exact, contractul de 3.590.343 lei prevede executie lucrãri – proiectare (inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor) si  executie în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani”.
Este vorba de proiectul de anvelopare a blocurilor 2, Str Carpati, bloc 33, Str. Viitorului; bloc 9A, Str. Avram Iancu (Lot 3), în vederea cresterii eficientei energetice a acestora si a scãderii consumului de energie.
“Blocurile care fac obiectul prezentului proiect sunt situate în Municipiul Petrosani pe strãzile Carpati, Viitorului, Avram Iancu si au un regim de înãltime D + P + 2E, D + P + 3E, P + 4E si S + P + 4E. Scopul implementãrii acestui proiect este acela de crestere a eficientei energetice în 3 blocuri de locuinte cu nivele de înãltime pânã la 4E, situate pe strãzile: Carpati – blocul 2, Viitorului – blocul 33 si Avram Iancu – blocul 9A. Pe termen lung, acest proiect va contribui la gestionarea inteligentã a energiei si tranzitia cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon în municipiul Petrosani. Pentru îndeplinirea scopului proiectului sunt prevãzute lucrãri la fiecare bloc, dupã caz, cum ar fi: reparatii elemente constructie fatadã, termoizolare pereti exteriori, termoizolare placã peste ultimul nivel si/sau a plãcii pe demisol, înlocuire la nivel de apartamente a tâmplãriei exterioare din lemn cu tâmplãrie eficientã energetic, închidere balcoane la nivel de apartamente cu tâmplãrie eficientã energetic, refacere finisaje interioare în zonele de interventie, înlocuire jgheaburi si burlane si/sau instalatii de colectare ape menajere si/sau corpuri de iluminat în spatiile comune si/sau circuite  electrice în spatiile comune, demontare si montare instalatii si echipamente montate aparent pe fatada/terasa blocurilor, reparatii acoperis-construire sarpantã, crearea de facilitãti pentru persoane cu dizabilitãti”, aratã  documentatia.
Obiectul contractului de achizitie publicã este executie lucrãri – proiectare (inclusiv verificarea tehnicã a proiectelor) si executie în cadrul proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Petrosani” . Firmele de profil pot depune ofertele pânã în data de 22 iulie.
Cosmin BACIU