Contract de 120 de milioane contestat în instantã

Un contract de 120 de milioane de lei pentru deseurile din Valea Jiului este contestat în instantã. Supercom contestã procedura de atribuire a contractului pe zona 4 – Valea Jiului. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara a stabilit operatorul. Este vorba de asocierea TED Trans si Brai-Cãtã Brãila.
Supercom contestã procedura de atribuire. Cei de la Supercom solicitã revocarea raportului procedurii si a procesului verbal intermediar precum si respingerea ca inadmisibilã si neconformã a ofertei depuse de asocierea TED Trans si Brai-Cãtã Brãila si excluderea ofertantului din procedurã. Administratorul public al judetului Hunedoara, Dan Stoian, sustine cã dupã primul termen li se va aduce la cunostintã care sunt aspectele pe care Supercom le contestã.
Atribuire cu suspiciuni
Câstigãtorii contractului nu îndeplinesc cerintele de bonitate, neputând asigura cash-flow-ul. Mai mult, asocierea nu îndeplineste nici conditia experientei similare, iar oferta nu îndeplineste cerintele din caietul de sarcini. Acestea sunt motivele pentru care Supercom a actionat în instanti ADI Deseuri.
“Ofertantul trebuie sã demonstreze cã, la data de începe a contractului, va avea access au are disponibile surse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bãnci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru primele 2 luni de derulare a contractului de operare în cuantum de cel putin 2.517.228 lei”, aratã documentele. Documentele prezentate de asocierea de firmã ridicã semne de întrebare.
“Pentru asociatul SC Brai-Cãtã SRL a fost prezentatã o scrisoare de confort angajantã (…) emisã de Banca Transilvania, sucursala Brãila, pentru suma de 1.100.000 lei, în care se precizeazã cã “suntem de acord sã deschidem o finantare în sumã de 1.100.000 lei, în cazul în care oferta prezentatã este declaratã corespunzãtoare si contractul este câstigat de cãtre asocierea formatã din firma SC Brai-Cãtã SRL (liderul de asociere) si SC TED Trans 2002 SRL (asociat)” (…)”, aratã documentele.
Nici în cazul firmei din Petrosani situatia financiarã nu este elucidatã. Totul stã sub semnul unei posibile finantãri bancare, neexistând o certitudine în acest sens.
“Confirmãm faptul cã SC TED Trans 2002 SRL are la dispozitie o finantare în valoare de 548.000 RON, ce poate fi utilizatã si pentru executia contractului “delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona 4 Petrosani (Valea Jiului). De asemenea, societatea ar putea accesa o nouã finantare de pânã la 1.500.000 RON, pe care sã o utilizeze pentru executia contractului “delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona 4 Petrosani (Valea Jiului)”, decizia de acordare urmând sã fie luatã dupã efectuarea analizei de credit, în conformitate cu normele si procedurile Raiffeisen Bank SÔ, aratã aceleasi documente, în timp ce SUPERCOM sustine cã exprimarea “O NOUà FINANTARE DE PÂNà LA 1.500.000 LEI (la care se adaugã finantarea în sumã de 1.100.000 lei)” nu poate sub nicio formã sã dovedeascã cu certitudine cã “ofertantul atestã cã detine accesul la o finantare în cuantum de cel putin 2.517.228 lei pentru primele douã luni, neexistând nicio garantie/certitudine în acest sens”, mai mentioneazã oficialii Supercom. Cei de la Supercom acuzã autoritatea contractantã, în spetã ADI Deseuri de faptul cã nu a efectuat o verificare riguroasã a documentelor prezentate, în cazul firmei TED Trans 2002 SRL. “Suma de 548.000 lei reprezintã o finantare ce nu poate fi utilizatã exclusiv pentru executia acestui contract, deoarece adresa mentioneazã faptul cã aceastã sumã poate fi utilizatã si pentru executia acestui contract, deci nu doar pentru acest contract, în fapt pentru orice destinatie doreste TED Trans 2002 SRL, fãrã sã existe conditionalitãti/ restrictii exprese privind utilizarea exclusivã pentru acest contract (…), ceea ce înseamnã cã nu poate fi avutã în vedere la îndeplinirea cerintei”, noteazã cei de la Supercom. Din aceste considerente, Supercom sustine cã oferta depusã este inacceptabilã.
Asocierea formatã din Brai-Cãtã si TED Trans 2002 nu îndeplineste criteriul experientei, mai sustin cei de la Supercom, care contestã în instantã atribuirea contractului.  Mai sunt si alte probleme ridicate de cei de la SUPERCOM în ceea ce priveste atribuirea contractului.
Firma Brai-Cãtã are contracte de salubrizare în mai multe judete. ADI Deseuri aratã cã operatorul ce va câstiga licitatia pe Valea Jiului va trebui ca în primul an sã colecteze 61.223 tone deseuri, sã sorteze 20.880 tone si sã transfere (adicã sã ducã la Bârcea) 47.043 tone deseuri.
Monika BACIU