Containerele de la Paroșeni au ajuns în instanță

F irma care a executat lucrările pentru conformarea la cerințele de mediu ale Termocentralei Paroșeni mai cere niște bani de la Complexul Energetic Hunedoara. CNIM vrea aproape 100.000 de euro pentru anumite containere în care a avut loc organizarea de șantier în perioada în care au avut loc lucrările. Între timp, dosarul a ajuns în instanță.”Prin adresa din 26.07.2021, înregistrată la sediul nostru cu nr. 5919, CNIM Groupe ne-a solicitat informații referitoare la starea containerelor aferente organizării de șantier a TSB și predarea acestora către TSB în calitate de presupus proprietar.
În acest sens, administratorul judiciar a solicitat informațiile necesare de la societatea debitoare, care ne-a comunicat că aceste containere nu fac parte din echipamentul contractorului și au trecut în proprietatea beneficiarului prin plata acestora (factura P0003), nefăcând obiectul art. 33.3 din contract. În susținerea acestei opinii, s-a arătat că SCEH a plătit la începutul proiectului avansul de 10% prevăzut în contract. Contractorul nu avea dreptul de a mai solicita vreo alta plata în avans, toate celelalte plăți urmând a fi făcute pe stadii fizice realizate.Suma alocată prin contract pentru activitatea de organizare a șantierului (96.274,44 euro, prevăzută la poziția B.l .2 “Predare șantier”) a fost facturată de Contractor în integralitate (…) și plătită de Beneficiar în anul 2013, în prima fază a implementării proiectului. Aceasta indică de asemenea, faptul că prin factura (…), Contractorul a facturat iar Beneficiarul a plătit, printre altele, costul containerelor și nu costul folosinței acestora. Contractorul nu ar fi avut dreptul de a factura și Beneficiarul nu ar fi plătit în avans, în anul 2013, o sumă reprezentând contravaloarea folosinței acestor bunuri pe perioada proiectului și contravaloa¬rea demobilizării acestora după finalizarea proiectului. Dacă intenția Contractorului ar fi fost de a factura contravaloarea folosinței containerelor, acesta ar fi trebuit să emită periodic astfel de facturi pe parcursul derulării proiectului, costurile de demobilizare trebuiau facturate la finalul proiectului iar suma tuturor acestor costuri trebuia să se încadreze în valoarea totală alocată prin contract (…) aferent obiectului B.1.2 „Predare șantier” conține doar articole de procurare și montaj ale containerelor, dar nu și articole de demontare a acestora și de demolare a fundației acestei clădiri, fapt ce denota absența unei intenții a Contractorului de a realiza demobilizarea construcției la finalizarea proiectului”, arată raportul administratorului judiciar al CEH.
Administratorul judiciar a concluzionat, în baza documentelor existente, că nu este justificată solicitarea CNIM.
”Referitor la starea curentă a containerelor, s-a arătat că se află în starea în care au fost lăsate de personalul contractorului la plecarea din șantier iar beneficiarul nu a avut acces în interiorul clădirii. În concluzie, ținând cont de informațiile furnizate de SCEH SA și de faptul că aceste 20 containere sunt înregistrate ca fiind în proprietatea SCEH SA – în categoria mijloacelor fixe – (prin plata facturii (…)), administratorul judiciar nu poate să dea curs solicitării CNIM de predare a containerelor către subcontractorul TSB”, mai arată raportul administratorului judiciar. Societatea a depus contestație în instanță.” Ținând cont de informațiile furnizate de SCEH SA și de faptul că aceste 20 containere sunt înregistrate ca fiind în proprietatea SCEH SA – în categoria mijloacelor fixe – (prin plata facturii P0003), administratorul judiciar nu poate să dea curs solicitării CNIM de predare a containerelor către subcontractorul TSB.
mpotriva acestei măsuri a formulat contestație CNIM, care face obiectul dosarului asociat a27, cu termen la data de 21.10.2021”, arată administratorul judiciar.CEH are de asemenea în pregătire încheierea unei tranzacții cu producătorul francez de echipamente industriale CNIM Groupe (fost Constructions Industrielles de la Mediterranee) în vederea eliminării gajului deținut de acesta pe activele termocentralei Paroșeni, astfel încât acestea să poată fi preluate de către Ministerul Energiei în schimbul ștergerii unei părți din datoriile bugetare ale Complexului. Unitatea de la Paroșeni are o putere instalată de 150 MW.

Monika BACIU