Consultare pentru strategia Văii Jiului

Ministerul Proiectelor Europene anunță faptul că va avea loc o nouă rundă de consultări pentru strategia Văii Jiului. Proiectul „Strategia pentru tranziția de la cărbune din Valea Jiului” este realizat cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul de Sprijinire a Reformelor Structurale și în
cooperare cu Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene.

”În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2021-2030), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de Strategie și a Planului de acțiuni aferent, finalizarea Raportului de mediu și a Studiului de evaluare adecvată elaborat pentru acesta și organizarea dezbaterii publice a acestor documente în data de 09 noiembrie 2021, începând cu ora 11.00”, informează ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin Instrumentul de Sprijin Tehnic (TSI), dedicat susținerii reformelor structurale în Statele Membre UE (DG-REFORM) și realizat în colaborare cu PricewaterhouseCoopers România.
Actuala strategie este un pas semnificativ pentru schimbarea dinamicii locale și pentru revitalizarea economică a regiunii, fiindcă oferă premisele creșterii calității vieții și încurajării tinerilor să rămână în Valea Jiului. Cunoscând importanța acestei strategii pentru oamenii din Valea Jiului și pentru viitorul microregiunii, ne dorim un proces de consultare cât mai amplu, care să includă toate părțile interesate din zonă, dar și de la nivel central, a declarat Marius Vasiliu secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
În noul document au fost integrate recomandările și aspectele relevante rezultate în cadrul primei runde de consultări publice, lansată în perioada 29 octombrie-20 noiembrie 2020. Planul de acțiuni, lansat pentru prima dată în consultare publică, a fost elaborat în baza consultărilor PwC cu autoritățile locale din Valea Jiului și cu alți actori relevanți interesați, acțiunile fiind aliniate obiectivelor și direcțiilor strategice reflectate în cei patru piloni ai strategiei.
Documentul propus vizează reconfigurarea pe multiple paliere a zonei, în contextul dificultăților economice și sociale generate de declinul industriei carbonifere și obiectivului asumat la nivel european de tranziție către o economie verde, cu impact redus asupra mediului înconjurător. Strategia include obiective de dezvoltare pentru următorul deceniu, fiind concepută în baza unei analize a situației Văii Jiului, a resurselor și oportunităților pe care le oferă zona, precum și în baza evaluării nevoilor populației Văii Jiului și mediului de afaceri, având administrația locală ca vector de implementare a acțiunilor propuse prin planul de acțiuni. Sunt trasate direcții strategice de acțiune, cu o succintă evidențiere a situației actuale și a viziunii de dezvoltare pe fiecare palier abordat, iar în planul de acțiuni sunt cuprinse elemente relevante sau prioritare pentru obiectivele fiecărui pilon, din care vor deriva unul sau mai multe proiecte în sprijinul dezvoltării Văii Jiului.
Zona Văii Jiului are un potențial ridicat de dezvoltare atât prin prisma resurselor naturale, a frumuseții și biodiversității zonei, cât și prin prisma resursei umane. Din păcate, în ultimii 30 de ani, regiunea a cunoscut un declin economic și demografic accentuat, atât ca urmare a problemelor întâmpinate de sectorul minier, dar și a lipsei de acțiuni concrete care să permită diversificarea economică locală.
Documentul este rezultatul unui proces complex de consultare la nivelul comunității locale din Valea Jiului cu ONG-urile active din zonă, autoritățile locale, mediul academic și cel de afaceri, reprezentanți ai Complexului Energetic Hunedoara și alți actori participanți în procesul de consultare de la începutul anului trecut până în prezent.
Monika BACIU