Consiliul Județean Hunedoara poate cumpăra activele minei Petrila

C onsiliul Județean Hunedoara poate cumpăra activele minei Petrila. La finalul anului trecut, Guvernul a discutat memorandumul cu tema: ”Aprobarea vânzării „Ansamblului istoric Mina Petrila” din patrimoniul Societății Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. către Consiliul Județean Hunedoara.

Potrivit Planului de închidere avizat de către Comisia Europeană, pentru Mina Petrila termenul limită de finalizare a extracției huilei a fost 31 decembrie 2015, iar termenul de finalizare a lucrărilor de închidere și ecologizare a fost 31 decembrie 2016. În conformitate cu Planul de închidere, a fost întocmit Proiectul tehnic de închidere și ecologizare Sucursala Mina Petrila, în baza căruia urmau să se realizeze lucrările de închidere și ecologizare la Mina Petrila. Pe parcursul execuției lucrărilor de închidere și ecologizare s-a emis Ordinul ministrului culturii nr. 2823/21.12.2015, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 15/08.01.2016 – partea I, prin care Exploatarea Minieră Petrila a fost clasată ca “monument istoric în categoria ansamblu, grupa valorică A” la solicitarea comunității locale a orașului Petrila. În conţinutul ordinului se precizează și coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric conform cărora rezultă că, întreaga incintă principală a Minei Petrila este cuprinsă în zona de protecție a monumentului istoric.
”Clădirile rămase pe amplasamentul Obiectivului Mina Petrila în număr total de 26 dintre care 4 imobile clasate în Lista monumentelor istorice prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.823/21.12.2015 și 22 imobile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, au fost scoase din funcțiune în anul 2008, respectiv în anul 2015 în baza Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 11/27.08.2008 și nr. 21/18.12.2015 și, în consecință, nu a mai curs amortisment. Valoarea totală de inventar a activelor a căror valorificare se doreşte este de 18.737.315,90 lei, respectiv: 15.321.301.90 lei aferentă construcțiilor care compun „Ansamblul istoric Mina Petrila’” cu o valoare amortizată de 1.755.999,30 lei și valoare rămasă neamortizată de 13.565.302,60 lei; 3.416.014 lei aferentă terenului pe care este amplasat „Ansamblul istoric Mina Petrila””, arată documentul.
Valoarea de piaţă recomandată pentru imoblilele care formează ,,Ansamblul Mina Petrila” este de 2.436.999 lei. În urma unor evenimente meteo din luna ianuarie 2019, o parte din cladirile aferente ansamblului istoric au suferit deteriorări, (prăbușirea parțială a acoperișului, cauzată de căderile masive de zăpadă și ploaie) SNIM VJ nu poate să asigure întreținerea și reparația acestui activ cu excepția pazei, întrucât acesta nu mai este utilizat în scopul pentru care a fost construit.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 62/2021 s-a aprobat demararea procedurilor in vederea cumpararii de catre Judetul hunedoara a imobilelor care formeaza Ansamblul istoric mina Petrila. Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 150/2021 s-a aprobat raportul de evaluare si a valorii de piata in vederea cumpararii de catre judetul Hunedoara a imobilelor care formeaza ansamblul istoric Mina Petrila.
Monika BACIU