Consiliul Judetean Hunedoara îsi ia angajament pentru gropile de gunoi

Douã gropi de gunoi din Valea Jiului atrag atentia celor care militeazã pentru mediu. Vorbim despre cele de la Vulcan si Uricani.
Nici una nu mai este folositã acum, dar faptul cã ele existã atrage atentia si România riscã sã suporte consecinte, însã, responsabilii din Consiliul Judetean Hunedoara spun cã asta nu se va întâmpla si si-au luat angajamente clare în acest sens.
„Am primit o adresã la Consiliul Judetean referitor la cele douã gropi de gunoi care  trebuie închise pânã la 31 decembrie 2020. CJH si-a luat angajamentul cã vor fi închise, asteptãm cadastrarea la Uricani, unde era o  problemã. Pe o portiune, terenul unui cetãtean se intersecteazã cã cel al primãrie. Putem spune acum cã CJH va închide gropile si România nu va fi taxatã pentru gropile de la Uricani si Vulcan”, a declarat Costel Avram, administrator public al judetului Hunedoara. Groapa de gunoi din Vulcan, care a fost închisã acum 3 ani, este încã atent monitorizatã. A fost restrâns perimetrul, dar sunt  monitorizate  scurgerile ce nu au voie sã ajungã sã contamineze solul si apele, iar mai apoi, suprafata va fi acoperitã cu pãmânt si iarbã. Vor fi fãcute gãuri de evacuare a gazelor din interior si totul va fi tinut sub control multi ani de acum încolo.
România  a fost obligatã sã închidã sau sã reabiliteze gropile de gunoi neconforme pânã la data de 16 iulie 2009, dar acest lucru s-a întâmplat doar acum 2 ani. Acum, toate administratiile locale din Valea Jiului duc gunoiul menajer la Bârcea Mare, însã, depozitele de deseuri de genul celei de la Vulcan, sunt încã atent monitorizate si vor mai fi  monitorizate si în anii urmãtori.
Diana Mitrache