Conducere nouã la mina Paroseni

8Conducerea exploatãrii miniere Paroseni a fost înlocuitã începând cu data de 25 iulie, dupã ce fostul director al unitãtii miniere, Aurel Anghel a preluat conducerea Societãtii Nationale de Închideri de Mine.

Astfel, Cornel Hîrtop, sef productie la mina Paroseni a fost numit director în cadrul aceleiasi sucursale, iar Constantin Rãdulescu, sef sector II

productie. A fost avansat în functia de inginer sef productie. Reamintim faptul cã, în urma protestului de sãptãmâna trecutã a minerilor care lucreazã la unitãtile miniere ce apartin de SNÎM Valea Jiului, fostul director al societãtii Petre Drãgoescu a fost demis din functie, iar în locul sãu a fost numit Aurel Anghel, directorul minei Paroseni. (Marius Mitrache)