Î n urma recentelor afirmații aruncate de senatorul Cristian Resmeriță în spațiul public referitor la activitatea Societății Complexul Energetic Valea Jiului, facem următoarele precizări:

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului își desfășoară activitatea în contextul reglementat de Guvernul României în conformitate cu asumarea tranziției de la energia obținută din combustibili fosili spre energie din surse regenerabile. Această tranziție este acompaniată de suportul financiar acordat Societății sub forma ajutorului de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.
OUG 79/02.10.2023 și OUG 129/28.12.2023 au reprezentat soluțiile pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării lucrărilor de închidere până la aprobarea Notificării la Comisia europeană a ajutorului de stat și au acoperit perioadele octombrie – noiembrie 2023, respectiv decembrie 2023 – iunie 2024.
Monitorizarea, evaluarea și controlul utilizării ajutorului de stat de către S CEVJ SA se realizează de către Ministerul Energiei în condițiile stabilite prin ordin emis de ministrul energiei, cu respectarea prevederilor ordonanțelor de urgență și a normelor naționale și europene în materia ajutorului de stat. Necesitatea, rezonabilitatea și proporționalitatea cheltuielilor, precum și aspectele cu privire la regularitatea, economicitatea, eficacitatea și eficiența utilizării ajutorului de stat, cu respectarea categoriilor de costuri și activități care sunt definite în anexa la Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive sunt auditate de către un auditor extern și independent, selectat de către Ministerul Energiei. Auditorul are obligația de verifica inclusiv in situ lucrările executate.
Discursul public al domnului senator Resmeriță care intenționează să arunce în derizoriu activitatea Societății Complexul Energetic Valea Jiului, ignorând strictețea cadrului financiar în care se desfășoară aceasta, nu face decât să ne demonstreze că, suntem pe cale de a fi atrași, încă o dată, într-o lupta politică în care, în mod normal, n-am avea ce căuta. Până la această dată, am răspuns domnului senator Resmeriță la nu mai puțin de 3 interpelări oficiale. O vom face oricând ne va solicita informații cu caracter public, cu aceeași deschidere și transparență. Însă faptul că domnia sa preferă să denigreze activitatea Societății răspunde probabil unei strategii personale îndreptate spre denigrarea unuia dintre cei mai importanți agenți economici și angajatori din Valea Jiului.
Prin toate demersurile sale, Societatea Complexul Energetic Valea Jiului este dedicată atingerii obiectivelor sale cu respectarea măsurilor de punere în siguranță a zăcământului și limitarea potențialelor riscuri, de asigurarea securității muncii în condiții de muncă grea a salariaților săi, de asigurarea traiului zilnic al acestora și familiilor lor și nu în ultimul rând, de garantarea continuității unei activități economice, cu toate implicațiile sale benefice la nivelul comunității locale, adaptată noilor cerințe.
Managementul Societății Complexul Energetic Valea Jiului este transparent și poate oricând argumenta concret fiecare decizie și leu cheltuit. Nu vom încuraja însă, prin replici sau cifre pasate în contradictoriu, discursurile politice care au drept unic scop atragerea de capital politic electoral.
Profităm de această oportunitate pentru a atrage atenția tuturor celor care vor dori să facă din Complexul Energetic Valea Jiului subiect de campanie electorală că ne vom dezice de orice asemenea acțiuni.