Comisia Europeanã alocã bani pentru modernizarea sectorului energetic

Comisia Europeanã alocã bani pentru modernizarea  sectorului energetic. Sunt puse la dispozitia României fonduri europene prin Fondul de Modernizare al Comisiei Europene. Trebuie doar accesati banii.
Conform articolului 10c din Directiva UE 2018/410, pânã la 30 iunie 2019, orice stat membru care intentioneazã sã facã uz de alocarea tranzitorie optionalã cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic trebuie sã publice un cadru national detaliat, pentru investitiile care depãsesc 12,5 milioane de euro, în care se stabileste  procedura de ofertare concurentialã si criteriile de selectie, în vederea unei consultãri publice. Tot pânã la 30 iunie, investitiile care au o  valoare mai micã de 12,5 milioane de euro trebuie selectate si supuse consultãrii publice, iar, apoi lista trebuie transmisã Comisiei Europene.
Cosmin BACIU