Comercianti amendati cu peste 6000 de lei

Inspectorii în alimentatie publicã din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor au amendat mai multe societãti din judet, cele mai multe sanctiuni fiind acordate pentru depozitarea necorespunzãtoare a produselor alimentare.

Totodatã, inspectorii DSVSA Hunedoara au dat sanctiuni si pentru manipularea necorespunzãtoare a produselor alimentare ori lipsa documentului de înregistrare sanitarã veterinarã si pentru siguranta alimentelor, totalul sanctiunilor fiind de 6.800 lei. Actiunea de verificare a fost derulatã pe parcursul lunii trecute si a vizat aspecte privind calitatea spatiilor de depozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea si depozitarea acestora, controlul dãunãtorilor, documentele prevãzute de legislatie si a informatiilor privind sistemul HACCP, conditiile de igienã si de functionare a unitãtilor.

De asemenea în cadrul controalelor în unitãtile din industria agroalimentarã s-au prelevat probe conform procedurilor si Programului de supraveghere si control, urmãrindu-se prezenta si încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminantilor, aditivilor si substantelor interzise precum si teste de sanitatie necesare analizei gradului de igienã, probe transmise spre analizã laboratoarelor arondate.

Maximilian Gânju