Colocviu national “Centenar Ion D. Sîrbu”, la Petrosani

Un colocviu national de mare importantã literarã si culturalã va avea loc, în acest an, la Petrosani. Primãria si Consiliul Local al municipiului Petrosani vor organiza un astfel de eveniment prin care sã îl omagieze pe Ion D. Sîrbu.
Scriitorul Ion D Sîrbu s-a nãscut la Petrosani în ziua de 28 iunie 1919. A urmat Liceul de bãieti din municipiul nostru si a lucrat ca regizor tehnic la Teatrul Valea Jiului din Petrosani.
“De câte ori voia sã evadeze din Craiova, ca sã aibã linistea necesarã creatiei, venea la sora sa din Petrosani. Acestea sunt suficiente motive pentru ca sã omagiem la Petrosani pe scriitorul care a dat si numele teatrului nostru. În acest sens intentionãm sã organizãm în acest an o întâlnire a celor mai de seamã specialisti în  “sîrbologie”. Ne referim aici atât la biografiile  scriitorului cât si de exegetii operei sale antume si  postume. În acest sens, vom invita la Petrosani circa 20 de literati, din tarã si din Vale, a cãror  interventii si comunicãri vor fi publicate într-un volum omagial intitulat “ID Sîrbu – 100 de ani de la nastere”. Azi scriitorul  nostrum este considerat singurul scriitor care a avut o consistent literaturã de sertar si cu o literaturã  postumã care a fost peste valoarea scrierilor antume. Aceste valente culturale de exceptie vrem sã le relevãm cu o insistentã în acest colocviu omagial organizat la Petrosani”,  aratã Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani si consilierul local Milu Vladislav, initiatorii acestui proiect.
Manifestarea va fi organizatã la o datã care va fi stabilitã ulterior, în decursul acestui an, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, revistele literare ale Uniunii Scriitorilor Români, Teatrul Dramatic ID Sîrbu si multi altii.
Monika BACIU