Colaborarea cu liceele în vederea realizării unor activități prevăzute în cadrul Proiectului EU-Antreprenor

Activitățile Proiectului POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”, ce este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, OS.6.7, 6.9, 6.10, care se va derula pe perioda 27 mai 2019 – 27 mai 2021, se derulează și la acest moment în unele cazuri prin prezență fizică cu respectarea măsurilor de distanțare socială pentru evitarea riscurilor de răspândire a virusului SARSCoV-2, dar predomină organizarea lor în mediul on-line.
Printre activitățile acestui proiect se regăsește  Activitatea 4.7. Planificarea, organizarea și derularea unor Caravane Antreprenoriale ale Centrelor EU – ANTREPRENOR, în vederea informării elevilor și realizării de vizite la universități în vederea creșterii numărului de cursanți la programele de licență ale celor două universități, ce este coordonată și realizată de către un  Expert facilitator piața muncii.
În acest context, în lunile octombrie și noiembrie au fost organizate și derulate o serie de vizite ale elevilor de la Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Petroșani, Colegiul Economic ,,Hermes” Petroșani și Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazul” Vulcan, la Universitatea din Petroșani pentru a se informa cu privire la oferta educațională, ce a fost prezentată prin intermediul vizionării unor clipuri promoţionale din care au reieșit facilităţile oferite. Cu această ocazie, s-au purtat discuții interesante legate de opțiunile elevilor, modalitatea de admitere, criterii de admitere şi departajare, finalitatea studiilor şi inserţia pe piaţa muncii, inclusiv posibilitatea de continuare a studiilor de masterat. De asemenea, au fost organizate și desfășurate în mediul on-line Caravane antreprenoriale, la care au participat elevii Liceului Tehnologic ,,Grigore Moisil” din Deva și Liceului Tehnologic ,,Alexe Marin” din Slatina, cadrele didactice implicate în proiect, studenți și antreprenori de succes invitați. Scopul acestei subactivități a fost de a prezenta pachetul educaţional al Universităţii, a posibilităţilor de angajare după finalizarea studiilor de licenţă, precum şi a posibilităţii de interacţiune a elevilor cu cadrele didactice participante.
Se poate aprecia că, obiectivele acestor activități derulate,au fost realizate cu succes, chiar și în mediul on-line, deoarece vor sprijini elevi în accesarea învățământului universitar terțiar,  conştientizării importanței participării lor la un astfel de învățământ și la creșterea ratei de acces în acest sistem, fiind atinsă în același timp și componenta antreprenorială a proiectului, prin asistarea elevilor la discursul dedicat antreprenoriatului şi a modului în care cursurile universitare te ajută în obţinerea unei afaceri de succes, ţinut de către antreprenorii invitați din Valea Jiului și județul Hunedoara.
Conf. univ. dr. ec. Ciurea Maria, Expert evaluare inovare și parteneriat