CJH si-a desemnat partenerii pentru restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Sarmizegetusa Regia

Consiliul Judetean Hunedoara a desemnat partenerii pentru depunerea unui proiect în  vederea atragerii de fonduri norvegiene pentru restaurarea si revitalizarea  monumentului istoric Sarmizegetusa Regia
În urma anuntului de selectie lansat de Consiliul Judetean Hunedoara, în vederea depunerii unei cereri de finantare pentru un proiect în cadrul Programului RO – Cultura, APEL ”Restaurarea si revitalizarea monumentelor istorice”, program finantat prin granturi SEE 2014 – 2020, au întrunit punctajul necesar Fundatia ”Mihai Eminescu Trust” (partener din România) si Universitatea din Oslo (partener din statele donatoare). Proiectul intitulat ”Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european” vizeazã conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentului Sarmizegetusa Regia si are ca obiectiv specific consolidarea dezvoltãrii economice si sociale prin cooperare culturalã, antreprenoriat cultural si managementul patrimoniului  cultural.
În cadrul proiectului se vor derula urmãtoarele activitãti:
1. Restaurarea si revitalizarea monumentului istoric Sarmizegetusa Regia, aici fiind incluse si  serviciile de proiectare si executie a lucrãrilor de restaurare în conformitate cu documentatia tehnicã DALI întocmitã în acest scop.
2. Realizarea de structuri/ panouri  modulare amplasate temporar la fata locului în vederea realizãrii unui spatiu destinat  activitãtilor informative, educative si culturale. Prin aceste tipuri de activitãti se urmãreste promovarea patrimoniului cultural mobil (ceramicã, obiecte din metal, etc) si a patrimoniului imaterial, inclusiv obiceiuri populare si artizanat, apartinând zonei rurale a judetului Hunedoara si, în  special, zonei Sarmizegetusa Regia.
3. Organizarea unui expozitii internationale cu titlul ”Capitala  Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”.
4. Digitizarea si promovarea monumentului, prin asigurarea vizitãrii online a monumentului, prin intermediul documentatiei si a fotografiilor realizate în diferitele etape de restaurare a sa.
5. Managementul si auditul implementãrii proiectului.
Bugetul necesar activitãtilor mentionate anterior se va definitiva dupã elaborarea cererii de finantare la care se lucreazã în aceste zile.
Biroul de presã