[ CJ Hunedoara se pregătește să delege un contract de peste 144 de milioane de lei ]

CJ Hunedoara a scos la licitație contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a Judetului Hunedoara. 144.377.892 de lei este valoarea contractului. Ofertele se pot depune până în data de 3 decembrie, cu mențiunea că ”in conditiile legii, orice operator economic interesat poate transmite cereri de participare pentru admiterea in sistemul dinamic de achizitii si dupa aceasta data, pe intreaga perioada de valabilitate a SAD. A se vedea art. 125 – (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 134 – (1) din Legea nr. 99/2016”.
”Obiectul prezentului contract il constituie delegarea sarcinilor si responsabilitatilor catre Operator/Operatori cu privire la prestarea propriu-zisa a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritoriala a Judetului Hunedoara, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura de transport aferenta serviciului. Serviciul cuprinde un numar de 78 de trasee structurate pe 7 grupe”, arată documentul. Serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul judeţului, sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice județene, în scopul asigurării serviciilor de transport judeţean publice de persoane. Serviciul de transport public judeţean trebuie să asigure cerinţele de deplasare a cetăţenilor în interiorul judeţului, în funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilă. În cadrul contractului a fost stabilit programul de transport pentru perioada 2022-2028, dar și stațiile de îmbarcare și debarcare.

Monika BACIU