CJ Hunedoara repartizeazã bani primãriilor

Consiliul Judetean Hunedoara va repartiza unitãtilor administrativ-teritoriale diferite sume de bani. Sedinta în care se împart banii va avea loc mâine, 9 martie.

Sunt supuse votului consilierilor douã proiecte de hotãtâre, unul care priveste repartizarea pe unitãti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si estimãrile pe anii 2018 – 2020.  Al doilea proiect de hotãrâre vizeazã aprobarea repartizãrii pe unitãti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumurile judetene si comunale, pe anul 2017 si estimãrile pentru anii 2018 – 2020. Rãmâne de vãzut ce sume de bani li se vor repartiza primãriilor din Valea Jiului. Sedinta pentru echilibrarea bugetelor va avea loc mâine, iar apoi urmeazã ca administratiile locale care vor primi bani sã îsi rectifice bugetele în cadrul sedintelor de consiliu local.

Monika BACIU